נושאתאריך
מצבת מורים - הגשות אישור רואה חשבון31/01/2017
קול קורא יוזמות חינוכיות31/01/2017
בקשות לתגבור לימודי יהדות31/01/2017
דיווח סייעות גני ילדים28/02/2017
קול קורא פרס קליטה מיטבית מורים מהקהילה האתיופית28/02/2017
בקשות לחידוש רישיונות למוסדות קיימים 28/02/2017

דיווח סייעות גני ילדים

גני ילדים המתוקצבים עבור סייעת שניה, נדרש לדווח במערכת סיעותנט סיעת ראשונה ושניה לגן.
את הסייעות יש לדווח בהיקף של משרה מלאה לכל סייעת. סיעת שניה מועסקת במשך 5 ימים, ולא ניתן לשבץ מספר סייעות לתפקיד 'סיעת שניה'.
במידה ולא ידווחו סייעות באופן מלא יבוצע קיזוז מתקציב הסייעת השניה בהתאם לחלקיות הדיווח.

תאריך אחרון לדיווח 28/2/2017

קולות קוראים

קול קורא יוזמות חינוכיות

משרד החינוך בשיתוף הקרן ליוזמות חינוכיות, פרסם קול קורא למסלולים השונים. המסלולים השונים מיועדים ליוזמות פרטיות של מורים, צוות הנהלה ומורים, שיתופי פעולה בין בתי ספר בחינוך הרגיל והחינוך המיוחד, יוזמות משותפות לתלמידים ומורים ויוזמות שותפות בין מגזרים.
סכומי התמיכה נעים בין 12,000 – 50,000 ליוזמה. (תלוי מסלול ועמידה בפרמטרים).

תאריך אחרון להגשת הבקשה 31/1/2017

קישור לקול קורא

קול קורא פרס קליטה מיטבית למורים מהקהילה האתיופית

פורסם קול קורא המעודד קליטת עובדי הוראה מהקהילה האתיופית.
תנאי הסף להגשת בקשה: רישיון כדין לכיתות א-יב, העסקת מתמחים ומורים מבני הקהילה האתיופית בשנת תשע"ז, קיום חוזר מנכ"ל בנושא התמחות וכניסה להוראה, קיום הליך מסודר של חונכות וליווי למורים חדשים ומתמחים, התחייבות הבעלות להעברת כספי הפרס למטרות שצוינו.
משמעות כספית: בתי הספר שיבחרו יקבלו מענק בסך 5,000 ₪, שמטרתו העשרת המשאבים של בית הספר כמו ספריה, עזרים, מיחשוב וכדומה.

תאריך אחרון להגשת הבקשה: 28/2/2017

קישור לקול קורא