נושאתאריך
חינוך מיוחד - דיווח סייעות 31/03/2020
גנים – הגשת בקשה לתקצוב מענק יובל לגננות30/04/2020
מועד אחרון לשינויים במצבת המורים כולל החתמת רו"ח 03/05/2020
בי"ס על יסודי תאריך אחרון לעדכון תלמידים30/06/2020
על יסודי – תאריך אחרון לערעור בגין רמת שירות30/06/2020