מועדי הגשה וקולות קוראים ספטמבר 2017

לקוחות קבוצת מישור נהנים מגישה. 
מחוברים למישור, תמיד מעודכנים.