נושאתאריך
דיווח מצבת תלמידים – יסודי26/10/2017
דיווח תלמידים מערכת משבצת – חינוך מיוחד26/10/2017
דיווח מטפלים בפרא רפואי – חינוך מיוחד30/11/2017
דיווח חופשות יולי - חינוך מיוחד30/09/2017
דיווח סייעות שנת תשע"ח – גנים (ראה הרחבה בחוזר) סוף פברואר
קול קורא לתקצוב עבור שדרוג הציוד - מגמות טכנולוגיות העל-תיכוני (קיימות) 17/09/2017
קול קורא לתקצוב עבור שדרוג הציוד - מגמות טכנולוגיות העל-תיכוני (ישנות) 26/09/2017
מעקב רישוי סטטוס רישוי לשנה"ל תשע"חיש לוודא במערכת הרישוי כי קיים רישוי + אישור תקציבי.