נושאתאריך
1. בקשה להכרה עבור בית ספר מקדם בריאות – כלל מוסדות10/06/2018
2. תמיכות עירית ירושלים15/03/2018
3. בקשה למענק יובל – עבור גננות בגני מוכש"ר 30/04/2018
4. נוהל תקצוב לשנת תשע"ט בהתאם לסוג מוסד:
מוכש"ר בעלות קיימתהסתיים
מוכש"ר - בעלות חדשה 31/03/2018
תרבותי ייחודי - בעלות חדשה16/04/2018
מוסד פטור – (אורכה בתאום איגוד מנהלי התתים) 30/04/2018