נושאתאריך
חתימה על כתב התחייבות הצטרפות מוסדות מוכש"ר חינוך מיוחד לאופק חדש25/08/19
בקשות לצרוף לעוז לתמורה ע"י עובד ההוראה 30/11/2019
בקשות לצרוף לעוז לתמורה ע"י הבעלות החל מ 01/12/2019