נושאתאריך
1. בקשה להכרה עבור בית ספר מקדם בריאות – כלל מוסדות10/06/2018
2. עדכונים ושינויים במצבת המורים – יסודי ועל יסודי30/05/2018
3. החזר נסיעות תלמידים – על יסודיעד סוף שנה
4. דוחות ביצוע החזר שכר לימוד/שעות מענק למורים - כלל מוסדותחודש מאי
5. דו"ח ביצוע תשע"ח - תל"י- יסודי ועל יסודי31/05/2018