נושאתאריך
הגשת נספח ג' – איתנות פיננסית ותשלומי שכר – כלל המוסדות28/06/2017
הגשת דוח קייטנות חופשת פסח חינוך מיוחד, תוך חודשיים מביצוע החופשה30/06/2017
הגשת בקשה לתקציב תכנית השאלת ספרי לימוד30/06/2017