נושאתאריך
מצבת מורים – לשנת תשע"ח - אישור רואה חשבון - יסודי ועל יסודי31/01/2018
דיווח רמת שירות31/01/2018
דיווח סייעות שנת תשע"ח – גנים – אי דיווח יגרור קיזוז מקדמהסוף פברואר
בקשה לתוספת עבור בית ספר מקדם בריאות – כלל מוסדות10/06/2018
נוהל תקצוב לשנת תשע"ט מוכש"ר וכן תרבותי יחידי - יזומה וחידוש 28/02/2018
נוהל תקצוב לשנת תשע"ט מוכש"ר - בעלות חדשה31/03/2018
נוהל תקצוב לשנת תשע"ט תרבותי ייחודי - בעלות חדשה16/04/2018