מועד הגשה לרשם העמותות חודש 6 עד חודש 9 (בכפוף לאורכות של רו"ח) עמותה בתוכנית הבראה לא נכללת באורכות. מועד הגשה למס הכנסה מחודש 8 עד חודש 1.2018 (בכפוך לאורכות של רו"ח) אולם עמותה שהגישה דוחות כספיים בשנים קודמות באיחור – אינה זכאית להכנס לאורכות. הגשה באיחור למס הכנסה גוררת קנסות.

חשוב לזכור את כלל הברזל! מי שחותם על הדוחות אלו חברי הועד. הם האחראיים העיקריים. מן הראוי כי חברי הועד יכירו היטב את החומרים והדוחות, ויהיו מודעים בדיוק על מה הם חותמים. מומלץ כי טרם האסיפה הכללית ילמדו חברי הועד את החומרים וישלחו שאלות לאנשי הכספים וההנהלה במעוד מועד. ככלל – ככל שהעמותה גדולה יותר חשוב כי חברי הועד יקיימו אסיפות ויהיו מעורבים יותר. קיימת המלצה כי עמותה גדולה תקיים לכל הפחות אסיפת ועד רבעונית.