הגשה באיחור או הגשת דוח לא מותאם גוררת קנסות עיקולים ופסילת ניהול ספרים.
מומלץ לוודא התאמת הדוח השנתי לטופסי 102 החודשיים.
תיקוני 102 החוזרים על עצמם או מעוררים חשד עלולים לגרור ביקורת ניכויים.

את הדוח השנתי יש לשדר וכן להגיש פיזית. לא לשכוח לשמור העתק עם חותמת "נתקבל".
המבצע הנח"ש במשרדנו הגשת 856 תעשה ע"י הנח"ש. המבצע חשבות שכר במשרדנו הגשת 126 תעשה ע"י חשבת השכר. נא עקבו אחר הדווחים והחזירו לאחראית דוחות מקוריים חתומים. לקוח שמבצע הנח"ש וחשבות שכר באופן עצמאי יוודא הגשת הדוחות במועד.

אורכה לשנת 2017:

> אם שידור הדוח בוצע במועד עד ליום 31.5.2017, ניתן להגיש את טופס ההצהרה עד ליום 31.10.2017.
> לאחר מכן – ניתן לשדר גם עד ליום 30.6.2017 אך אז נדרש להגיש את הטופס עד לאותו היום – 30.6.2017.