פרופיל המחלקה

שרותי המחלקה

שרותים נוספים

 ייצוג מול רשויות המס

ביטול קנסות
פריסות תשלומים
בקשות שוטפות (אישורי ניכוי המקור, מצבי חשבון)

לווי בביקורות

דיונים והסדרי שומות
ביקורות ניהול ספרים
ביקורות ניכויים
ניהול דיונים ושימועים

 יעוץ עסקי ותכנוני מס

בקשות מיסוי ופרויקטים מיוחדים

קבלת אישורים מיוחדים
עסקאות אקראי
פתיחת וסגירת תיקים

הנהלת חשבונות, דווחי מע"מ ומס

הנהלת חשבונות חד צדית או כפולה לפי כללי חשבונאות
דיווחים לרשויות (כולל דיווח מע"מ מפורט)
שליחת דוחות תקופתיים שוטפים

חשבות שכר לעסקים ולחברות

חשבות שכר בהתאם לדיני עבודה

הצהרות הון

הכנת הצהרת הון
ניתוח הפרשי הון
ייצוג בדיונים

מיסוי נדל"ן

דיווח הכנסות שכירות
יעוץ וטיפים במיסוי דירות מגורים
מע"מ בעסקאות נדל"ן
מס שבח ומס רכישה

תכניות עסקיות

ניתוח אסטרטגי של העסק המתוכנן: ההיבט הפיננסי, שיווקי ותפעולי, ניתוח מגמות בשוק מתחרים וקהל יעד, הערכות כספיות, תחשיבים וניתוחים, סקירת יעדים, חזון ואסטרטגיה.

הגשת בקשות הלוואה מקרנות לעסקים

הכנת תוכנית עסקית בפורמט הנדרש
סיוע בניסוח הבקשה
הגשת הבקשה וייצוג מול המשרד הבודק