שרותי המחלקה

רו"ח אביגיל וכסלר, מנהלת מחלקת עמותות

טלפון: 5001772 02
מייל ישיר: avigailv@cpa.mishor.co.il

משרד רו"ח אביגיל שקוביצקי הינו מהמשרדים המובילים מזה כחמש עשרה שנה בשרותי חשבונאות וראיית חשבון לעמותות ולחברות לתועלת הציבור. למשרד חלק בעיצוב המבנה הכספי והארגוני של המגזר השלישי בישראל. החוזרים המקצועיים, לצד הכנסים הרחבים, וובינרים דיגיטליים וההדרכות הפרטניות והמעורבות בהליכי חקיקה, הביאו לתפנית בתפיסת הניהול הכספי של העמותות.
המשרד מתמחה בעריכה וביקורת דוחות כספיים תוך ניתוח הדוחות, בחינת עמידה בדרישות מינהל תקין, הוראות מס הכנסה ניהול ספרים והנציבות, עמידה במדדי איתנות פיננסית ובחינה עמידה בהוראות המתקצבים והמשרדים התומכים. למשרד ניסיון עתיר של לווי מאות ביקורות עומק, הגשת בקשות תמיכה למשרדי הממשלה השונים ודוחות ביצוע, הגשת בקשות תמיכה ותוכניות הבראה. במחלקה ערוכים תמיד עם צוות מיומן וזמין להגשת נוהלי תקצוב, דוחות ביצוע, בקשות תקציב והגשת קולות קוראים. המחלקה ליוותה עשרות עמותות בהגשת בקשות לנציבות מס הכנסה לצורך הכרה לסעיף 46 עד קבלת האישור. למשרד מיומנות בהבראת עמותות, לצד לווי בהליכי פירוק. המחלקה מבצעת ביקורות פנים, סקרי סיכונים, פטורים מארנונה וביקורת עומק מטעם החשב הכללי.
יתרון המשרד בקבלת שירותים תומכים של המחלקות הנוספות, שכר ובקרות שכר, ומקסום תקציבים.
מנהלת המחלקה, חברה בוועדת מלכ"רים בלשכת רו"ח, דבקה במטרה להביא כל עמותה למנהל תקין ולאיזון. במחלקה צוות רואות חשבון רחב האמונות על מתן שירות תוך ראיה כוללת של צרכי העמותה.

> ביקורת דוחות כספיים, רשם העמותות ורשויות המס

ביקורת וניתוח דוחות כספיים.
ייצוג ברשם העמותות וברשויות המס.
מעקב ולווי לצורך קבלת אישור ניהול תקין. סיוע בשינוי שם, מטרות, תקנון העמותה, פרוטוקולים ודוחות מקוונים.
בדיקת איתנות פיננסית.
פתיחת תיקי עמותות וחברות לתועלת הציבור.
ביקורת ניכויים מס הכנסה וביטוח לאומי.
לווי בביקורת עומק

> סוגיות מיוחדות וחוות דעת

לווי בהחייאת ומיזוג עמותות.
לווי בהליכי פרוק כולל מינוי בית משפט .
סוגיות מיסוי: פעילות עסקית בעמותה, עסקאות מקרקעין ושכירות בעמותות.
סוגיות וחוות דעת: העברות כספים בין עמותות, שיתופי פעולה, הלוואות, הגרלות בעמותה.
פטור מארנונה למלכ"רים

> תמיכות וסעיף 46

הגשת בקשות להכרה כמוסד ציבורי לפי סעיף 46
בקשות ודוחות ביצוע תמיכה מרשות מקומית.
בקשות ודוחות ביצוע תמיכה עיזבונות אפוטרופוס הכללי.
בקשות ודוחות ביצוע תמיכה, רווחה, חינוך, עליה וכן הלאה.
מערכת "מרכבה" ומערכת "יעלה".

> ביקורת פנים, סקר סיכונים וגוף מבקר

שירותי ביקורת פנים על פי חוק הביקורת הפנימית וחוק העמותות.
שירותי גוף מבקר לעמותות.
סיוע בניסוח קובץ נהלים והטמעתם בעמותות.
עריכת סקר סיכונים בתחומים: פיננסי, מנהלי, תפעולי, ואסטרטגי.
הכנת תוכנית ביקורת שנתית ורב שנתית.

> תכניות הבראה ותקציבים

תוכניות הבראה לרשם העמותות.
הכנת תקציבים, בדיקות, ייעוץ ומענה לביקורות איתנות פיננסית של משרד החינוך ומה"ט.
הכנת תקציבים ותוכניות עסקיות לבנקים.
מעקב תקציבי שוטף לעמותות באמצעות מערכת PRIYORTY.

במחלקה חטיבת הנהלת חשבונות וחטיבת שכר המעניקות שרות חשבונאי שוטף בהתאם לכללי חשבונאות.