מהותית, לא מדובר במס, אלא בסוג של "קנס". מי שימכור את הדירה השלישית יהנה מהטבות.
תחשיב המס עצמו יבוצע בסימולטור של רשויות המס (ערך הנכס מחושב לפי שטח רשום בארנונה ותעריפי מס הכנסה המותאמים באומדן לפי האזור).
מאחר והוראות הביצוע טרם הושלמו – נמתין להכרעות סופיות ונעדכן בהמשך.