יסודי – מוכש"ר ופטור

1009, 2020

תל"ן – תכנית לימודים נוספת

יום חמישי, 10 ספטמבר , 2020|0 Comments

תל"ן? בתקופת הקורונה לא בבית ספרנו... אולי בלמידה מרחוק? צמצום משמעותי וצומת בקביעת תעריפי גבייה תל"ן. חובה להוזיל! הפחתה במספר השעות! אין אפשרות לגבות תעריף מלא בגין פיצול כיתה לקפסולות! תכנית לימודים נוספת הינה תוספת [...]

1008, 2020

תקצוב עבור רכישות ציוד ניקיון והיגיינה ותגבור שירותי ניקיון

יום שני, 10 אוגוסט , 2020|0 Comments

לקראת שנת הלימודים תשפ”א משרד החינוך ישתתף בעלויות המוסדות להתגוננות מפני נגיף הקורונה. התקציב יועבר בהתאם לתקופה המזכה שתיקבע בשיתוך משרד הבריאות, החינוך והאוצר. מי זכאי? זכאים כלל מוסדות החינוך בכל שכבות הגיל, מרכזים טיפוליים [...]

1008, 2020

תקצוב עבור העסקת עוזרי חינוך בבתי הספר היסודיים

יום שני, 10 אוגוסט , 2020|0 Comments

משרד החינוך יאפשר שילוב עוזרי חינוך לאורך שנת הלימודים, כתמיכה מיוחדת בבתי הספר יסודיים בעת הקורונה, וכמשאב המאפשר המשך למידה פיזית בבית הספר במתכונת של קבוצות. מי זכאי? כלל הבעלויות עבור כיתות ג’-ד’ המונות יותר [...]

1008, 2020

תקצוב עבור הצטיידות לקיום למידה דיגיטאלית ולמידה מרחוק

יום שני, 10 אוגוסט , 2020|0 Comments

בעקבות הצורך להעביר את מערכת החינוך ללמידה מרחוק סקר משרד החינוך את מהלכי התקשוב המרכזיים שבוצעו בישראל בעשור האחרון ובהתאם לכך פיתוח תפיסה שלימה ל”מערכת חינוך שלמה בענן”. בכדי ליישם את התפיסה יפעל המשרד בשני [...]

908, 2020

מענקי משרד החינוך, הגשה תוך 10 ימים

יום ראשון, 9 אוגוסט , 2020|0 Comments

במסגרת ההיערכות לפתיחת שנה"ל תשפ"א בתקופת התחלואה של נגיף הקורונה, הוקצו עשרות מיליוני שקלים לסיוע בהפעלת בתי הספר. משרדי החינוך והאוצר גיבשו מעטפת כוללת שתאפשר פתיחה של מוסדות החינוך. בתי הספר נדרשים להתנהל ולהתאים את [...]

505, 2020

מתווה חזרה ללימודים

יום שלישי, 5 מאי , 2020|0 Comments

חינוך מיוחד – חזרה מידית לאחר פסח בהתאם לכלל משרד הבריאות הרווחה והחינוך בתי ספר ומוסדות על יסודי – חזרתן של 5 שכבות גיל החל מ 3 במאי הקבוצות נבחרו בהתאם לצורך: הגיל הצעיר המתקשה [...]

505, 2020

אגרות חוץ

יום שלישי, 5 מאי , 2020|0 Comments

פעילות חינוך מתוקצבת כרגיל, תעריפי אג"ח גם הם אינם צפויים לשינוי כלשהו. מבדיקתנו מול משרד החינוך אכן לא מתוכנן שינוי. לעניין הוצאות שכר כמו שכר סייעות ופסיכולוג, הצוות המשיך לקבל שכר בהתאם לתקנות חרום ולא [...]

2903, 2020

"משבר הקורונה" 29.3.2020 | סקירה למעסיק

יום ראשון, 29 מרץ , 2020|0 Comments

סקירה למעסיק | הנחיות רלוונטיות להיום. חשוב לעקוב אחר ההנחיות מדי יום. בכל מקרה של ספק מומלץ לפנות ליעוץ משפטי חל"ת - חופשה ללא תשלום ⇐ נוסח ההודעה המוצע ע"י לשכת התעסוקה מצורף: לאור הודעת [...]

2103, 2020

פרילנסרים – כל מה שלא ידעתם

שבת, 21 מרץ , 2020|0 Comments

נקדיש מספר דקות לליבון סוגיות מס חוק ואבחנות למשלם עבור נותני שרותים, שהם "אולי" עובדים. יש סיכוי גבוה שתגלו מידע חדש שלא הכרתם. קישור למצגת פרילנסרים - מישור חשבות ויעוץ עסקי בע"מ >>> קישור לחוזר [...]

1002, 2020

אגרות תלמידי חוץ

יום שני, 10 פברואר , 2020|0 Comments

רשות מקומית מופקדת על מתן פתרון חינוכי לתושביה על ידי קיום מוסד חינוך העונה על צורכי שכבת הגיל והזרם החינוכי הנדרש. במקום שלא קיים מוסד חינוכי העונה על צורכי התלמיד תמצא הרשות המקומית פתרון שיבוץ [...]

602, 2020

בקרות שטח במוסדות החינוך

יום חמישי, 6 פברואר , 2020|0 Comments

מוסדות יסודי בקרה רב תחומית בחודש האחרון קיבלו מוסדות רבים הודעה על בקרה רב תחומית הצפויה במוסד. הבקרה הרב תחומית נועדה לכסות את כל תחומי ליבת הפעילות בבתי הספר. לנושאי הבדיקה ראה חוזר משרדנו מחודש [...]

812, 2019

אופק חדש – המשך עדכון מספר 3

יום ראשון, 8 דצמבר , 2019|0 Comments

השפעה על תקציב, הרעת תנאים לעובד, ערך שעה ועובדי פרא רפואיים. עדכונים חדשים. • תקצוב שעות פרא רפואיות – לא מה שהתרגלנו עד היום תוקצבו עובדי פרא רפואי בסכום קבוע של כ 430 ש"ח ש"ש [...]

611, 2019

ביקורת שכר משרד החינוך – גל ביקורות שכר החודש, נובמבר 2019

יום רביעי, 6 נובמבר , 2019|0 Comments

בימים האחרונים נשלח גל נוסף של ביקורות למוסדות רבים וכ 150 מוסדות קבלו מכתבי ביקורת. ביקורת שכר מבוצעת ע"י מבקרי משרד החינוך במטרה לוודא כי המורים מקבלים את מלוא זכויותיהם. הביקורת הינה מקיפה, המוסדות נדרשים [...]

611, 2019

תקצוב שעות 08 במוסדות על יסודי ותרבותי ייחודי

יום רביעי, 6 נובמבר , 2019|0 Comments

• השעות מיועדות לתמוך בתלמידים הנדרשים לתמיכה לימודים. התמיכה מיועדת לתלמידי הכיתות הרגילות במוסדות על יסודי ותרבותי ייחודי. גובה התקצוב הינו שעה חודשית לתלמיד חדש (כ 0.25 ש"ש) כ 100 ₪ חודשי לתלמיד ו 4 [...]

710, 2019

מצבת תלמידים – זה הזמן לסגור קצוות

יום שני, 7 אוקטובר , 2019|0 Comments

מצבת תלמידים במוסד יסודי תקצוב מוסד יסודי מחושב בהתאם למספר הכיתות במוסד. מספר הכיתות נקבע לפי נתוני התלמידים הנכללים במערכת בתאריך הקובע - 28/10/19. תקן כיתה שווה כ 34-37 ש"ש (משתנה לפי שכבת הגיל) בהכפלה [...]

909, 2019

אופק חדש – הפרדוקס. מתי כדאי להמתין ולהרוויח בגלל יום אחד, לכל החיים!

יום שני, 9 ספטמבר , 2019|0 Comments

בחודשים האחרונים ביצענו פאנלים, מפגשים אישיים עם עשרות מוסדות וסקירה תמציתית שהופיעה בחוזר חודש קודם. החודש, בתי ספר יסודיים חינוך מיוחד התבקשו להעביר את נתוני צוות המורים על מנת שמשרד החינוך יעניק ציון המרה למורה. [...]

808, 2019

אופק חדש – החלת הרפורמה על מוסדות חינוך מיוחד במעמד מוכר שאינו רשמי. האם צפוי גם בגני הילדים?

יום חמישי, 8 אוגוסט , 2019|0 Comments

רפורמת אופק חדש הוחלה על בתי ספר ח"מ במעמד מוכש"ר. כיתות ח"מ המשולבות במוסד חינוך רגיל אינן נכללות ברפורמה. ועדת החינוך של הכנסת מקדמת הכללת גני ילדים ח"מ מוכש"ר ומקיימת דיונים אינטנסיביים. בועדה מיום ה [...]

808, 2019

הדרכת טיולים – לא מכל אחד!

יום חמישי, 8 אוגוסט , 2019|0 Comments

החל משנת תש"פ, מתבקשים מנהלים בתי הספר להזמין הדרכת טיולים רק מגופים שאושרו על ידי משרד החינוך. רשימת הגופים המאושרים לשנת תש"פ מפורסמת באתר של"ח, להלן קישור >>>  במידה וכבר הוזמנו שירותי הדרכה לשנת תש"פ, רשאי [...]

808, 2019

מלגות השתתפות משרד החינוך בתשלומי הורים לפעילות ולהעשרה

יום חמישי, 8 אוגוסט , 2019|0 Comments

בהתאם לחוזר שפורסם, המלגות מיועדות לתלמידים בבתי הספר שבפיקוח ממלכתי וממלכתי-דתי וכן לרשתות החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני המלמדים את תוכנית הליבה. בתי ספר יסודי מוכש"ר ומוסדות על יסודיים בפיקוח חרדי- לא הוזכרו בחוזר. אומנם [...]

807, 2019

העסקת קרובי משפחה במוסדות חינוך – אסורה!

יום שני, 8 יולי , 2019|0 Comments

פורסמו הנחיות על העסקת קרובי משפחה החלים גם במוסדות מוכרים שאינם רשמיים! וישנם גם חריגים >>> לאור העובדה כי מוסדות רבים קבלו לאחרונה התרעה לפסילת ניהול תקין ואף מינוי חשב מלווה, מומלץ להקדיש תשומת לב [...]

807, 2019

תלמידים עולים

יום שני, 8 יולי , 2019|0 Comments

חוזר שפורסם בחודש זה ע"י משרד החינוך, מרכז את מלוא המידע הנוגע לתלמידים עולים מוסד הקולט תלמידים עולים זכאי לתגבור שעות הוראה, וכן סל קליטה ייעודי לתלמידים אלו. הקצאת השעות נעשית באופן אוטומטי. על מנהל [...]

807, 2019

לוח החופשות בחינוך החרדי

יום שני, 8 יולי , 2019|0 Comments

החודש פורסם לוח החופשות לשנת תש"פ. המשמעות היא שפעילות בימים הנחשבים לימי חופשה מזכים את צוות ההוראה בתשלום נוסף ומחייבים את המוסד באישור קייטנה או הארכת לימודים. כמידי שנה, גם השנה פורסם לוח חופשות ייעודי [...]

605, 2019

מהם השלבים בתכנון תקציב כח האדם במוסד?

יום שני, 6 מאי , 2019|0 Comments

הערכות לשנה"ל תש"פ. הערכות תקציבית בחודש מאי הינה מחוייבת המציאות. מהם השלבים בתכנון תקציב כח האדם במוסד? תכנון תקציבי בשלב זה נדרש כבר כיום, מאחר ויכולת ההשפעה והשינוי לגבי מרכיבים משמעותיים בתקציב מסתיימת עוד טרם [...]

1002, 2019

קרן השתלמות לעובדי הוראה –לא פשוט בכלל…

יום ראשון, 10 פברואר , 2019|0 Comments

מתי המעסיק חשוף לביקורת משרד החינוך ולקיזוזים? האם עובדים עלולים לתבוע את פערי הפרשות הקרן או להטיל את האחריות לבחירת התאמת הקרן על המעסיק? מה קורה כשמופרש לעובד 8.4% לקרן השתלמות רגילה? בסיכום שלפנינו נענה [...]

912, 2018

עידכוני תקציב, דצמבר 2018

יום ראשון, 9 דצמבר , 2018|0 Comments

החודש עודכנו מרבית הנושאים בהתאם לנתוני שנת הלימודים תשע"ט, במקביל קוזזו תשלומי מקדמות. מוסדות יסודי מוכש"ר – את נתוני התקן העדכניים ניתן להפיק ממערכת 'תקנט'. מה כוללים שעות התקן? שעות אורך – בהתאמה לאורך יום [...]

2310, 2018

צהרוני משרד העבודה והרווחה תשע"ט

יום שלישי, 23 אוקטובר , 2018|0 Comments

בימים אלו פורסם נוהל פתיחת מוטב לצהרונים לשנת תשע"ט. בהתאם להחלטת ממשלה 2659 מלפני יותר משנה, צהרונים יהיו יכולים להיות מופעלים ע"י משרד העבודה והרווחה במקביל לפרוייקט ניצנים והם נועדו להפעלה באשכולות אשר זכאות השתתפות [...]

810, 2018

תכנון מצבת עובדי ההוראה

יום שני, 8 אוקטובר , 2018|0 Comments

שאלות משמעותיות ובעלות השכלה זורמות אלינו. בחרנו בעבורכם שאלות מרכזיות ושיתפנו לטובת כלל הלקוחות בתשובות. החשוב ביותר – לוודא כי התקן מתורגם בשכר בפועל. האם התקן מעוגל ואנו מפספסים כסף רב בגלל שעות בודדות. ובמוסד [...]

908, 2018

גמול ריכוז בי"ס קטן

יום חמישי, 9 אוגוסט , 2018|0 Comments

בחוזר מנכ"ל משרד החינוך פרסמו הנחיות לקבלת תקצוב גמול ריכוז לבתי ספר קטנים. קיימת מכסה מוגבלת של גמולי ריכוז לעובדי הוראה במוסד שבו מספר כיתות קטן. מול ריכוז מקצוע קטן נועד לריכוז של מקצוע הנלמד [...]

908, 2018

תקציב ניצנים

יום חמישי, 9 אוגוסט , 2018|0 Comments

רקע: תכנית ניצנים הופעלה החל משנת תשע"ח, כהמשך והרחבה לתכנית ציל"ה אשר פעלה באשכולות 1-3 משנת תשע"ג. התכנית לגילאי גן וכיתות א-ב בבית ספר יסודי. הסבסוד המתקבל מושפע מאשכול הרשות, סוג המוסד (רשמי/מוכש"ר/פטור), ומודל ההפעלה. [...]

2506, 2018

גביה מהורים ניצנים – האם וכיצד נדרש רישום בספרי הרשות?

יום שני, 25 יוני , 2018|0 Comments

ברשויות רבות ההפעלה מתבצעת ע"י מפעילים חיצוניים או זרוע ביצועית של הרשות, אולם בכל מצב הרשות אחראית לקיום תנאי הקול הקורא ונדרשת לכלול את הכנסות ההורים בספריה: > בחלוקה בין ניצנים לבין ניצנים בחופשה > בחלוקה לשנות [...]

706, 2018

תשלומי הורים – אושרה בועדת החינוך טבלת תשלומי הורים לשנת הלימודים תשע"ט

יום חמישי, 7 יוני , 2018|0 Comments

סקירה על קצה המזלג: מה ההבדל בין 'תשלומי הורים' ל'שכר לימוד'?, האם מותר/אסור לגבות שכר לימוד? מה זה תל"ן? באילו מקרים תוכלו לבקש אישור מיוחד לגביה חריגה? הסכומים נותרו ללא שינוי, למעט 'סל תרבות' בכיתות [...]

1605, 2018

תקצוב ספריות בבתי הספר

יום רביעי, 16 מאי , 2018|0 Comments

הקצאה של 5 מיליון ש"ח על ידי משרד החינוך לתקצוב ספריות בבתי הספר! התקצוב מיועד לכל בתי הספר (יסודי ועל יסודי) להם מבנה בבעלות הרשות, בעלי ספריה קיימת הדרושה שיפוץ, או מרחב שניתן להסבה ולהתאמה [...]

605, 2018

האם יש קיצור דרך לסיים יחסי עבודה ופיטורין?

יום ראשון, 6 מאי , 2018|0 Comments

עובד שפוטר ללא הליך שימוע תקין, זכאי לפיצוי בגין אי עריכת שימוע, פעמים לתשלום שכר עד קיומו של הליך פיטורין מלא תקין. בעובד הוראה – אתם גם עלולים למצוא את עצמכם ממשיכים שנה נוספת של [...]

305, 2018

הערכות לשנה"ל תשע"ט. הערכות תקציבית בחודש מאי הינה מחוייבת המציאות. מהם השלבים בתכנון תקציב כח האדם במוסד?

יום חמישי, 3 מאי , 2018|0 Comments

תכנון תקציבי בשלב זה נדרש כבר כיום, מאחר ויוכלת ההשפעה והשינוי לגבי מרכיבים משמעותיים בתקציב מסתיימת עוד טרם נפתחת שנת הלימודים. הן סעיף הכנסות (גביה מהורים – לרוב נקבע כבר במועד הרישום) וכמובן בסעיף ההוצאה [...]

305, 2018

סגירת שנת תקציב – אולי זו ההזדמנות האחרונה שלכם לתקצוב מלא לשנת הלימודים תשע"ח?

יום חמישי, 3 מאי , 2018|0 Comments

מערכות הדיווח השוטפות לשנת הלימודים צפויות להסגר. זה הזמן לטפל בתקציבים חסרים. בקשות להשלמת תקציבים לאחר סיום השנה, מותנות בביקורת שכר. אם לאחת השאלות שלהלן תקבלו תשובה שלילית, חשוב כי תבצעו בדיקה מעמיקה ויסודית. בשנה [...]