2403, 2020

עדכון "משבר קורונה" מספר 8 למוסדות חינוך בעמותות וברשויות

יום שלישי, 24 מרץ , 2020|0 Comments

הסתמכות על חוזר זה הינה ללקוחות מישו"ר בלבד. מי שעושה שימוש בחוזר זה על אחריותו בלבד. בכל מקרה של ספק מומלץ לפנות ליעוץ משפטי הבשורה הטובה: "כלל מוסדות החינוך בעלי הרישיון, אשר הינם זכאים לתקצוב, [...]

711, 2018

קולות קוראים לחודש 11.2018

יום רביעי, 7 נובמבר , 2018|0 Comments

• פעילות להכשרת מנהיגות נוער "עמיתים משפיעים" למניעת סמים ואלכוהול מוסדות זכאים: מוסדות שבנו תוכנית הכשרה ביישוב. מרכיבים מתוקצבים: הכשרת מנהיגות נוער. תאריך אחרון להגשה: 08.11.18 קישור לקול קורא >>> • תמיכה בתחום מוסדות חינוך ולמידת [...]

810, 2018

קולות קוראים לחודש 10.2018

יום שני, 8 אוקטובר , 2018|0 Comments

שמונה קולות קוראים עקרם מתמקד בקידום מקצועות מתמטיקה ואנגלית במגזר החרדי: • הרחבת הסמכה להוראת המתמטיקה במגזר החרדי - 5 יח"ל - תכנית המשך מתשע"ח. מוסדות זכאים: מכללות להכשרת מורים. נדרש כי  40% לפחות מסגל [...]

1104, 2018

ביקורות שכר

יום רביעי, 11 אפריל , 2018|0 Comments

בשבועות האחרונים נשלח גל נוסף של ביקורות למוסדות רבים. (בהתאם לנוהלי תיקצוב תשע"ח) ביקורת שכר מבוצעת ע"י מבקרי משרד החינוך במטרה לוודא כי המורים מקבלים את מלוא זכויותיהם. הביקורת הינה מקיפה, המוסדות נדרשים להציג את [...]

811, 2017

דוח קולות קוראים 2017

יום רביעי, 8 נובמבר , 2017|0 Comments

​כמדי סוף שנה, משרד החינוך מעלה הילוך בפרסום קולות קוראים. והשנה, עוד יותר מכל שנה, פתיחת דלתות למוסדות מוכש"ר. בימים אלו כדאי להקצות במוסד גורם אחראי שיהיה ערוך ערני וזמין להגשת הקולות הקוראים. חשוב לב [...]

811, 2017

תגבור לימודי יהדות – יסודי ועל יסודי

יום רביעי, 8 נובמבר , 2017|0 Comments

תשע"ז: דוחות ביצוע עד לתאריך 26/11/2017 . ערר בטופס המיועד עד לתאריך 26/11/2017. תשע"ח: נדרש להגיש בקשה באופן מקוון עד לתאריך 19/11/2017 • אלו שני מסלולים קיימים? במסלול הראשון – התקציב מיועד לבתי ספר על [...]

1610, 2017

מועדי הגשה וקולות קוראים אוקטובר 2017

יום שני, 16 אוקטובר , 2017|0 Comments

(*) סיעת שניה תוקצבה במקדמה אוטומטית. אי דיווח יגרור קיזוז. עד השנה, כל גן נדרש למילוי לדווח על כלל הסייעות. בפרקטיקה, גן שלא ביקש סייעת נוספת לא נדרש למילוי. בהתאם לעדכון שקבלנו, בשנה [...]

401, 2017

רשיונות חינוך – נוהל תקצוב מלא / נספח ג'

יום רביעי, 4 ינואר , 2017|0 Comments

נוהל תקצוב: בשונה מנספח ג' הנדרש להיות מוגש ע"י כל הבעלויות, נוהל תקצוב נדרש להגשה על ידי בעלות הפותחת מוסד חדש או על ידי בעלות שקיבלה פניה ממשרד החינוך באופן יזום (יש לעקוב אחר הבקשה [...]

401, 2017

מועדי הגשה וקולות קוראים ינואר 2017

יום רביעי, 4 ינואר , 2017|0 Comments

דיווח סייעות גני ילדים גני ילדים המתוקצבים עבור סייעת שניה, נדרש לדווח במערכת סיעותנט סיעת ראשונה ושניה לגן. את הסייעות יש לדווח בהיקף של משרה מלאה לכל סייעת. סיעת שניה מועסקת במשך 5 [...]

1512, 2016

דיווח מצבת מורים

יום חמישי, 15 דצמבר , 2016|0 Comments

דיווח מעודכן לתשע"ז // 31/11/2016 טיפול בשגיאות קליטה ודיווח // 30/12/2016 הגשת דוח קליטה כולל אישור רו"ח // 31/01/2017 הגשת [...]

812, 2016

יוזמות לבתי ספר מקדם בריאות

יום חמישי, 8 דצמבר , 2016|0 Comments

במטרה לעודד בתי ספר לקדם בריאות, פרסם משרד החינוך קול קורא לבתי ספר שיוכרו כ'מקדמי בריאות'. הגשת הבקשה מותנית בהכרה בבית הספר כ'מקדם בריאות', ההכרה בבית ספר כמקדם בריאות תלויה בפרמטרים שונים, קיים מדרג של [...]