1009, 2020

תל"ן – תכנית לימודים נוספת

יום חמישי, 10 ספטמבר , 2020|0 Comments

תל"ן? בתקופת הקורונה לא בבית ספרנו... אולי בלמידה מרחוק? צמצום משמעותי וצומת בקביעת תעריפי גבייה תל"ן. חובה להוזיל! הפחתה במספר השעות! אין אפשרות לגבות תעריף מלא בגין פיצול כיתה לקפסולות! תכנית לימודים נוספת הינה תוספת [...]

1008, 2020

תקצוב עבור רכישות ציוד ניקיון והיגיינה ותגבור שירותי ניקיון

יום שני, 10 אוגוסט , 2020|0 Comments

לקראת שנת הלימודים תשפ”א משרד החינוך ישתתף בעלויות המוסדות להתגוננות מפני נגיף הקורונה. התקציב יועבר בהתאם לתקופה המזכה שתיקבע בשיתוך משרד הבריאות, החינוך והאוצר. מי זכאי? זכאים כלל מוסדות החינוך בכל שכבות הגיל, מרכזים טיפוליים [...]

1008, 2020

תקצוב עבור הצטיידות לקיום למידה דיגיטאלית ולמידה מרחוק

יום שני, 10 אוגוסט , 2020|0 Comments

בעקבות הצורך להעביר את מערכת החינוך ללמידה מרחוק סקר משרד החינוך את מהלכי התקשוב המרכזיים שבוצעו בישראל בעשור האחרון ובהתאם לכך פיתוח תפיסה שלימה ל”מערכת חינוך שלמה בענן”. בכדי ליישם את התפיסה יפעל המשרד בשני [...]

908, 2020

תקציב הסמינרים להכשרת עובדי הוראה

יום ראשון, 9 אוגוסט , 2020|0 Comments

בשורה לבנות הסמינרים: לימודי סמינרים להוראה נוספו למסגרות הלימודים המאושרות ע"י מפעל הפיס במתן המלגות. המשמעות הכספית - מלגה של עד 10 אל"ש לתלמידה. מידי שנה מעניק מפעל הפיס אלפי מלגות לסטודנטים בשיתוף עם רשויות [...]

505, 2020

מרכיב קבוע על יסודי – הרחבה

יום שלישי, 5 מאי , 2020|0 Comments

סכום מרכיב קבוע עומד על כ 190 ₪ ומעלה לחודש לתלמיד. הסכום משתנה במוסדות על יסודי המקיימים לימודים טכנולוגים או כל מתכונת מיוחדת אחרת. להלן הרכב צוות עובדי מינהל ותפעול המתוקצבים במסגרת מרכיב הקבוע: כ [...]

503, 2020

ניצול שעות הוראה בתיכונים – הערכות ומוגנות מביקורת וקיזוזים

יום חמישי, 5 מרץ , 2020|0 Comments

משרדנו יבצע ללקוחות משרדנו בדיקת ניצול שעות ההוראה במוסדות העל יסודי. תקצוב משרד החינוך במוסדות התיכוניים מיועד עבור שעות הוראה. בנוסף קיים תקצוב עבור הוצאות שאינן שכר הוראה – כגון הוצאות חשמל, שכר מינהל ולבורנטים [...]

901, 2020

רמת שירות – מהות, השלכה ותובנות

יום חמישי, 9 ינואר , 2020|0 Comments

רמת השירות הינה פרמטר חשוב בתקציב מוסדות על יסודי. רמת השירות נקבעת למוסד ע”פ התנאים הסביבתיים ללמידה. הציון המתקבל (שנע בין 89% ועד 100%) מוכפל בתקציב הבסיס המחושב למוסד ומביא לתוצאת תקצוב סופית. מרבית הניקוד [...]

611, 2019

ביקורת ביצוע מוסדות על יסודי – גל ביקורות חדש ומהפכני

יום רביעי, 6 נובמבר , 2019|0 Comments

בשנה האחרונה אגף רישוי ואכיפה במשרד החינוך מבצע בדיקות עומק על הרכב פעילות מוסדות על יסודי, וזאת על מנת להבין את הצרכים בפועל לצד התקצוב. מטרת משרד החינוך הינה לבחון מחדש ובזהירות שלל נושאי אכיפה [...]

611, 2019

תקצוב שעות 08 במוסדות על יסודי ותרבותי ייחודי

יום רביעי, 6 נובמבר , 2019|0 Comments

• השעות מיועדות לתמוך בתלמידים הנדרשים לתמיכה לימודים. התמיכה מיועדת לתלמידי הכיתות הרגילות במוסדות על יסודי ותרבותי ייחודי. גובה התקצוב הינו שעה חודשית לתלמיד חדש (כ 0.25 ש"ש) כ 100 ₪ חודשי לתלמיד ו 4 [...]

710, 2019

מצבת תלמידים – זה הזמן לסגור קצוות

יום שני, 7 אוקטובר , 2019|0 Comments

מצבת תלמידים במוסד יסודי תקצוב מוסד יסודי מחושב בהתאם למספר הכיתות במוסד. מספר הכיתות נקבע לפי נתוני התלמידים הנכללים במערכת בתאריך הקובע - 28/10/19. תקן כיתה שווה כ 34-37 ש"ש (משתנה לפי שכבת הגיל) בהכפלה [...]

808, 2019

הכרה בסמינרים חדשים להכשרת עובדי הוראה

יום חמישי, 8 אוגוסט , 2019|0 Comments

במגזר החרדי 30 מוסדות להכשרת עו"ה לנשים ו- 10 שלוחות, בפריסה ארצית. בנוסף 2 מכונים להכשרת מורים גברים שגם להם שלוחות בפריסה ארצית. מזה מספר שנים לא נפתחו ברחבי הארץ לא סמינרים חדשים וגם לא [...]

808, 2019

הדרכת טיולים – לא מכל אחד!

יום חמישי, 8 אוגוסט , 2019|0 Comments

החל משנת תש"פ, מתבקשים מנהלים בתי הספר להזמין הדרכת טיולים רק מגופים שאושרו על ידי משרד החינוך. רשימת הגופים המאושרים לשנת תש"פ מפורסמת באתר של"ח, להלן קישור >>>  במידה וכבר הוזמנו שירותי הדרכה לשנת תש"פ, רשאי [...]

808, 2019

עדכונים בתכנית ההבחנות החדשה

יום חמישי, 8 אוגוסט , 2019|0 Comments

על יסודי: פורסם חוזר עם מספר עדכונים להקצאת גמולי בגרות – בתכנית ההיבחנות החדשה. העדכונים עוסקים בחלוקה פנימית בין הבחינות החיצוניות לפנימיות והינם במקצועות תנ"ך דתי, גאוגרפיה, לימודי ארץ ישראל, ותנ"ך ממ"ד. פירוט העדכונים ראו [...]

807, 2019

העסקת קרובי משפחה במוסדות חינוך – אסורה!

יום שני, 8 יולי , 2019|0 Comments

פורסמו הנחיות על העסקת קרובי משפחה החלים גם במוסדות מוכרים שאינם רשמיים! וישנם גם חריגים >>> לאור העובדה כי מוסדות רבים קבלו לאחרונה התרעה לפסילת ניהול תקין ואף מינוי חשב מלווה, מומלץ להקדיש תשומת לב [...]

807, 2019

לוח החופשות בחינוך החרדי

יום שני, 8 יולי , 2019|0 Comments

החודש פורסם לוח החופשות לשנת תש"פ. המשמעות היא שפעילות בימים הנחשבים לימי חופשה מזכים את צוות ההוראה בתשלום נוסף ומחייבים את המוסד באישור קייטנה או הארכת לימודים. כמידי שנה, גם השנה פורסם לוח חופשות ייעודי [...]

1106, 2019

מוחזקות – על יסודי

יום שלישי, 11 יוני , 2019|0 Comments

בתי ספר בפריפריה – שיפוי לבתי ספר, שנועד לספק חינוך איכותי תוך גמישות מירבית בניהול התקציב. פורסם חוזר מוחזקות לקראת שנת תש"פ. העדכון העיקרי בחוזר – התאמה לאשכולות למ"ס מעודכנים שפורסמו בשנת תשע"ט. בתי ספר [...]

605, 2019

מהם השלבים בתכנון תקציב כח האדם במוסד?

יום שני, 6 מאי , 2019|0 Comments

הערכות לשנה"ל תש"פ. הערכות תקציבית בחודש מאי הינה מחוייבת המציאות. מהם השלבים בתכנון תקציב כח האדם במוסד? תכנון תקציבי בשלב זה נדרש כבר כיום, מאחר ויכולת ההשפעה והשינוי לגבי מרכיבים משמעותיים בתקציב מסתיימת עוד טרם [...]

1002, 2019

קרן השתלמות לעובדי הוראה –לא פשוט בכלל…

יום ראשון, 10 פברואר , 2019|0 Comments

מתי המעסיק חשוף לביקורת משרד החינוך ולקיזוזים? האם עובדים עלולים לתבוע את פערי הפרשות הקרן או להטיל את האחריות לבחירת התאמת הקרן על המעסיק? מה קורה כשמופרש לעובד 8.4% לקרן השתלמות רגילה? בסיכום שלפנינו נענה [...]

912, 2018

רמת שירות – על יסודי

יום ראשון, 9 דצמבר , 2018|0 Comments

לראשונה! מוסדות על יסודיים מתבקשים לצרף תעודות הסמכה בדיווח על רמת השירות פרמטר חשוב בתקציב מוסדות על יסודיים הינו 'רמת השירות'. רמת השירות נקבעת למוסד ע"פ התנאים הסביבתיים ללמידה. הציון המתקבל (שנע בין 88% ועד [...]

611, 2018

תלמידי 07 במוסד על יסודי

יום שלישי, 6 נובמבר , 2018|0 Comments

תקצוב תלמיד מסלול 07 במוסד על יסודי הינו פי 3 מתלמיד עיוני רגיל. לפיכך חשוב שלא להפסיד תקצוב זה בגין סיבות טכניות. מי זכאי: תלמיד עם לקות למידה שהחלטת ועדת ההשמה הינה "שיבוץ בכיתת חינוך [...]

611, 2018

דיווח תלמידים במוסד על יסודי

יום שלישי, 6 נובמבר , 2018|0 Comments

בשנת הלימודים תשע״ט תחילת זכאות התלמידים לשכ״ל בחטיבות העליונות יהיה כדלקמן: • תלמיד שידווח עד תאריך 31.12.2018 במצבת התלמידים של המוסד, זכאותו לשכ״ל תחושב מיום כניסתו למוסד. • תלמיד שידווח מתאריך 1.1.2019 חישוב שכר הלימוד [...]

810, 2018

תכנון מצבת עובדי ההוראה

יום שני, 8 אוקטובר , 2018|0 Comments

שאלות משמעותיות ובעלות השכלה זורמות אלינו. בחרנו בעבורכם שאלות מרכזיות ושיתפנו לטובת כלל הלקוחות בתשובות. החשוב ביותר – לוודא כי התקן מתורגם בשכר בפועל. האם התקן מעוגל ואנו מפספסים כסף רב בגלל שעות בודדות. ובמוסד [...]

706, 2018

תשלומי הורים – אושרה בועדת החינוך טבלת תשלומי הורים לשנת הלימודים תשע"ט

יום חמישי, 7 יוני , 2018|0 Comments

סקירה על קצה המזלג: מה ההבדל בין 'תשלומי הורים' ל'שכר לימוד'?, האם מותר/אסור לגבות שכר לימוד? מה זה תל"ן? באילו מקרים תוכלו לבקש אישור מיוחד לגביה חריגה? הסכומים נותרו ללא שינוי, למעט 'סל תרבות' בכיתות [...]

706, 2018

תקציבי על יסודי – מה טומנת בחובה שנת תשע"ט?

יום חמישי, 7 יוני , 2018|0 Comments

עדכון טבלאות השכר אין ספק, כי השינוי המשמעותי ביותר הינו עדכון שכר מורי העל יסודי, בעקבות ההסכם האחרון שנחתם. מורים מתחילים השפעה מהותית – החל מ-9.2018 מורה מתחיל במערכת ישתכר כ 7,500 ₪ לחודש. העלאות [...]

605, 2018

האם יש קיצור דרך לסיים יחסי עבודה ופיטורין?

יום ראשון, 6 מאי , 2018|0 Comments

עובד שפוטר ללא הליך שימוע תקין, זכאי לפיצוי בגין אי עריכת שימוע, פעמים לתשלום שכר עד קיומו של הליך פיטורין מלא תקין. בעובד הוראה – אתם גם עלולים למצוא את עצמכם ממשיכים שנה נוספת של [...]

605, 2018

עוז לתמורה הערכות לשנת תש"פ

יום ראשון, 6 מאי , 2018|0 Comments

מי נכנס לרפורמה? תנאי סף לעובד להצטרפות לרפורמה: העובד מועסק בשליש משרה ומעלה בחטיבה עליונה בעל תואר והכשרה רלוונטיים בהתאם לאחת מהאפשרויות הבאות: בעל תואר אקדמאי + רישיון הוראה בעל דרגת שכר אקוויוולנטית - רישיון [...]

305, 2018

הערכות לשנה"ל תשע"ט. הערכות תקציבית בחודש מאי הינה מחוייבת המציאות. מהם השלבים בתכנון תקציב כח האדם במוסד?

יום חמישי, 3 מאי , 2018|0 Comments

תכנון תקציבי בשלב זה נדרש כבר כיום, מאחר ויוכלת ההשפעה והשינוי לגבי מרכיבים משמעותיים בתקציב מסתיימת עוד טרם נפתחת שנת הלימודים. הן סעיף הכנסות (גביה מהורים – לרוב נקבע כבר במועד הרישום) וכמובן בסעיף ההוצאה [...]

305, 2018

סגירת שנת תקציב – אולי זו ההזדמנות האחרונה שלכם לתקצוב מלא לשנת הלימודים תשע"ח?

יום חמישי, 3 מאי , 2018|0 Comments

מערכות הדיווח השוטפות לשנת הלימודים צפויות להסגר. זה הזמן לטפל בתקציבים חסרים. בקשות להשלמת תקציבים לאחר סיום השנה, מותנות בביקורת שכר. אם לאחת השאלות שלהלן תקבלו תשובה שלילית, חשוב כי תבצעו בדיקה מעמיקה ויסודית. בשנה [...]

305, 2018

החזרי נסיעות לתלמידים

יום חמישי, 3 מאי , 2018|0 Comments

משרה"ח העביר בחודש 12/17 מקדמה בגין החזר נסיעות לתלמידות (בידנים קוד 328). מי זכאי להחזר נסיעות? תלמידים המתגוררים ברשות מקומית אחרת. ביצוע ההחזרים לתלמידים – נדרש בדיווח בדוח ביצוע, ובחתימת רואה חשבון. רשימת תלמידים זכאים [...]

1104, 2018

ביקורת שעות – פורמט הביקורת החדשה מהווה שינוי מהותי מהמדיניות מזה שנים

יום רביעי, 11 אפריל , 2018|0 Comments

בחודש שעבר פרסם משרד החינוך תוכנית בקרה בחטיבה העליונה. במכתב פורטה שורת בדיקות בבתי הספר בחטיבה העליונה כפי שהורחב בחוזר לחודש מרץ משרד מישור החודש רצינו להפנות את תשומת הלב לסעיף המרכזי - סעיף 4 [...]

803, 2018

תמיכות עירית ירושלים לכלל המוסדות

יום חמישי, 8 מרץ , 2018|0 Comments

בימים אלו פרסמה עירית ירושלים את חוברת התמיכות של העיריה לשנת 2018. את הבקשות יש להגיש באופן מקוון עד לתאריך ה 15.3.18. התמיכות מיועדות לתאגידים הפועלים בירושלים בתחומים השונים כגון: תרבות, אומנות, ספורט, מבני דת [...]

803, 2018

ביקורת שעות – ביקורת בפורמט חדש בחטיבה העליונה

יום חמישי, 8 מרץ , 2018|0 Comments

בימים אלו נשלחה למנהלי מוסדות העל יסודי הודעה בדבר בקרה חדשה בחטיבה העליונה. הבקרה כוללת ביקורת על ביצוע מלוא שעות ההוראה במוסד. במכתב הודעה מרוכזים מכלול כללים שבחלקם היו ידועים או רשומים בתקנות ובחלקם מדובר [...]

1102, 2018

על יסודי

יום ראשון, 11 פברואר , 2018|0 Comments

הגשת דוחות ביצוע תלמידי שילוב – במוסדות תרבותי יחודי בימים אלו נדרשים המוסדות להגיש דוחות ביצוע. את דוחות הביצוע יש להעביר למרמנ"ת באמצעות פורטל שער. בדוח הביצוע יש לפרט ניצול השעות בם ועל לכל תלמיד, [...]

901, 2018

נוהל תקצוב מוסדות חינוך לשנת תשע"ט – הדגשים בהגשה טכנית של נוהל תקצוב

יום שלישי, 9 ינואר , 2018|0 Comments

הדגשים לעומת הגשות בשנים קודמות > הצהרה על תשלום שכר וחוות דעת איתנות פיננסית – נספח ג' א. בעבר נדרש להגשה כחלק מהליך הרישוי בכל בעלות. לשנה"ל תשע"ט מוגש במסגרת נוהל תקצוב. ב. [...]

2412, 2017

ניהול ספרים וניהול תקין – משימות לסוף שנת המס

יום ראשון, 24 דצמבר , 2017|0 Comments

> האם האישורים שלנו ברי תוקף? אישור ניהול ספרים, אישור ניכוי במקור באתר מס הכנסה >>> אישור ניהול תקין באתר גיידסטאר >>> תוקף אישור סעיף 46 באתר גיידסטאר, קישור >>> > ספירת קופה ביום 31.12.2017, [...]

2911, 2017

תגבור לימודי יהדות – ​עדכון בהנחיות

יום רביעי, 29 נובמבר , 2017|0 Comments

אמש פורסמו עדכונים להנחיות דיווח ביצוע תשע"ז. להלן השינויים:​ תאריך הדיווח עודכן לתאריך 30.11.17​ ​עודכנו ההנחיות לצורת הדיווח:​ 1. שעות ההוראה בתבחין 1 - יש לדווח שעות שבועיות ולא שנתיות. 2. סה"כ השכר בתבחין 1 [...]

1610, 2017

תכנון מצבת עובדי ההוראה

יום שני, 16 אוקטובר , 2017|0 Comments

מוסדות מוכרים שאינם רשמיים, מתבקשים בדיווח מצבת המורים. פרטי המורים המדווחים מעובדים ונתוניהם משוקללים לחישוב פרופיל המוסד, אשר על פיו נקבע ערך השעה המתוקצבת. בנוסף, דיווח המורים משפיע ישירות על זכויות פרסונאליות של עובדי ההוראה- [...]

1610, 2017

קולות קוראים בעל יסודי

יום שני, 16 אוקטובר , 2017|0 Comments

קול קורא לתקצוב מגמות טכנולוגיות במגזר החרדי לבנים בלבד התכנית מיועדת לשילוב ילדים נושרים מהמגזר החרדי. מרכיבי התקציב כוללים שיפוי על הארכת יום לימודים, הזנה, הסעות, רב, מדריך וייעוץ מוגבר. הקריטריונים הקצאת התקציב – השגים [...]

1009, 2017

קולות קוראים בעל יסודי

יום ראשון, 10 ספטמבר , 2017|0 Comments

קול קורא לתקצוב עבור שדרוג הציוד במגמות טכנולוגיות העל-תיכוני את הבקשה יש להגיש במערכת מרכבה. שימו לב קיימות שתי תקנות שונות. קול קורא 8166 מגמות קיימות יג-יד עד 26.09.2017 קול קורא 8140 מגמות ישנות עד [...]

607, 2017

קול קורא להקצאת שעות תגבור לשנת הלימודים תשע"ח

יום חמישי, 6 יולי , 2017|0 Comments

פורסם קול קורא לתגבור במקצועות השונים. אפשרי להגיש בקשה ל20 מקצועות שונים, כאשר לכל מקצוע קיימים קריטריונים ייחודיים. הבקשה תוגש באמצעות האינטרנטי – בטופס אינטרנטי ייעודי לכל מקצוע. קישור לבקשות המקצועות הרלוונטיים הם באשכול רוח [...]

2105, 2017