1211, 2020

מענק שימור תשתיות לארגונים חברתיים – חוזר בשנית

יום חמישי, 12 נובמבר , 2020|0 Comments

קרן הסיוע המשותפת ממשלה-פילנתרופיה פתוחה בשנית למענק נוסף לשימור המשכיות הפעילות והתשתית הארגונית של ארגונים חברתיים שנפגעו בעקבות משבר הקורונה סכום התמיכה המקסימלי לגוף: 900,000 ש"ח. תאריך אחרון להגשת הבקשה:  2.12.20.

1410, 2020

בידוד? מתגבש הליך חקיקה לפיו ימי בידוד יחשבו לימי מחלה והמדינה תשתתף בעלויות.

יום רביעי, 14 אוקטובר , 2020|0 Comments

הערות:  V  עובדים עם הסכם אישי מיוחד לפיו הם זכאים לתשלום שכר מלא מהיום הראשון, המדינה לא תשתתף בעלות התוספתית וזו תשולם ע"י המעסיק.  V  שיפוי יחול רטרואקטיבית החל מחודש אוקטובר. טרם ידוע איזה אישור [...]

2409, 2020

הקלות החשב הכלכלי מוסדות ציבור נתמכים עקב משבר הקורונה

יום חמישי, 24 ספטמבר , 2020|0 Comments

בעקבות המשבר הכלכלי שנוצר עקב נגיף הקורונה, קיים חשש כי מחזור ההכנסות של מוסדות ציבור רבים יקטן משמעותית בשנת 2020. בהתאם לכך אושרו הקלות בנוהל שר האוצר לתמיכות במוסדות ציבור מתקציב המדינה. להלן תמצית ההקלות:

1009, 2020

תל"ן – תכנית לימודים נוספת

יום חמישי, 10 ספטמבר , 2020|0 Comments

תל"ן? בתקופת הקורונה לא בבית ספרנו... אולי בלמידה מרחוק? צמצום משמעותי וצומת בקביעת תעריפי גבייה תל"ן. חובה להוזיל! הפחתה במספר השעות! אין אפשרות לגבות תעריף מלא בגין פיצול כיתה לקפסולות! תכנית לימודים נוספת הינה תוספת [...]

1009, 2020

תשלומי הורים תשפ"א

יום חמישי, 10 ספטמבר , 2020|0 Comments

ממשיכים את גביית תשלומי ההורים כבשנים קודמות? חשש סביר שאינכם עומדים בדרישות משרד החינוך. זה הזמן לבדוק את תעריפי גביית ההורים עבור פעילות תרבות טיולים ופעילויות שבת וחברה. ובכל מקרה יש לגבות בשלב נוכחי בגין [...]

1009, 2020

עדכון תוספת שקלית 2016 – שכר עובדי הוראה

יום חמישי, 10 ספטמבר , 2020|0 Comments

עפ"י ההסכם בעניין תוספת שקלית לעובדי הוראה מיום 19.03.17 תתעדכן התוספת השקלית בחודש 09/2020. העדכון הינו בכלל הדירוגים – אופק חדש, עוז לתמורה ועולם ישן: • באופק חדש הסכום משתנה בהתאם לדרגת העובד לסכום של [...]

1009, 2020

עדכוני תקציב, ספטמבר 2020

יום חמישי, 10 ספטמבר , 2020|0 Comments

מענק הישגים בחטיבה העליונה - ברכות ללקוחותינו מוסדות על יסודיים שזכו במענק! מענק הישגים בחטיבה העליונה מועבר לבתי ספר מצטיינים בעיקר בהתאם למדד ההצלחה בהגשה למבחני הבגרות, ומיועד לתשלום תוספת שכר לעובדי ההוראה. בתי הספר [...]

1008, 2020

ביגוד לעובדי הוראה

יום שני, 10 אוגוסט , 2020|0 Comments

לדמי ביגוד זכאים עובדים במגזר הציבורי או בארגונים הכפופים להסכמים קיבוציים. החישוב: 2,116 ₪ X היקף משרה דגשים לתשלום דמי ביגוד: ⇐ את הקצובה יש לשלם במשכורת חודש יולי. ⇐ הקצובה משולמת בהתאם להיקף המשרה, [...]

1008, 2020

תקצוב עבור רכישות ציוד ניקיון והיגיינה ותגבור שירותי ניקיון

יום שני, 10 אוגוסט , 2020|0 Comments

לקראת שנת הלימודים תשפ”א משרד החינוך ישתתף בעלויות המוסדות להתגוננות מפני נגיף הקורונה. התקציב יועבר בהתאם לתקופה המזכה שתיקבע בשיתוך משרד הבריאות, החינוך והאוצר. מי זכאי? זכאים כלל מוסדות החינוך בכל שכבות הגיל, מרכזים טיפוליים [...]

1008, 2020

תקצוב עבור העסקת עוזרי חינוך בבתי הספר היסודיים

יום שני, 10 אוגוסט , 2020|0 Comments

משרד החינוך יאפשר שילוב עוזרי חינוך לאורך שנת הלימודים, כתמיכה מיוחדת בבתי הספר יסודיים בעת הקורונה, וכמשאב המאפשר המשך למידה פיזית בבית הספר במתכונת של קבוצות. מי זכאי? כלל הבעלויות עבור כיתות ג’-ד’ המונות יותר [...]

1008, 2020

תקצוב עבור הצטיידות לקיום למידה דיגיטאלית ולמידה מרחוק

יום שני, 10 אוגוסט , 2020|0 Comments

בעקבות הצורך להעביר את מערכת החינוך ללמידה מרחוק סקר משרד החינוך את מהלכי התקשוב המרכזיים שבוצעו בישראל בעשור האחרון ובהתאם לכך פיתוח תפיסה שלימה ל”מערכת חינוך שלמה בענן”. בכדי ליישם את התפיסה יפעל המשרד בשני [...]

908, 2020

מענקי משרד החינוך, הגשה תוך 10 ימים

יום ראשון, 9 אוגוסט , 2020|0 Comments

במסגרת ההיערכות לפתיחת שנה"ל תשפ"א בתקופת התחלואה של נגיף הקורונה, הוקצו עשרות מיליוני שקלים לסיוע בהפעלת בתי הספר. משרדי החינוך והאוצר גיבשו מעטפת כוללת שתאפשר פתיחה של מוסדות החינוך. בתי הספר נדרשים להתנהל ולהתאים את [...]

908, 2020

תקציב הסמינרים להכשרת עובדי הוראה

יום ראשון, 9 אוגוסט , 2020|0 Comments

בשורה לבנות הסמינרים: לימודי סמינרים להוראה נוספו למסגרות הלימודים המאושרות ע"י מפעל הפיס במתן המלגות. המשמעות הכספית - מלגה של עד 10 אל"ש לתלמידה. מידי שנה מעניק מפעל הפיס אלפי מלגות לסטודנטים בשיתוף עם רשויות [...]

908, 2020

עדכוני שכר, אוגוסט 2020

יום ראשון, 9 אוגוסט , 2020|0 Comments

ביגוד לעובדי הוראה לדמי ביגוד זכאים עובדים במגזר הציבורי או בארגונים הכפופים להסכמים קיבוציים. החישוב: 2,116 ₪ * היקף משרה דגשים לתשלום דמי ביגוד: ⇐ את הקצובה יש לשלם במשכורת חודש יולי. ⇐ הקצובה משולמת [...]

908, 2020

עדכוני תקציב, אוגוסט 2020

יום ראשון, 9 אוגוסט , 2020|0 Comments

כלל המוסדות: הועבר תקציב בגין קצובת ביגוד הועבר תקציב בגין קצובת ביגוד בשני תעריפים: רמה 3 – לסייעות, מזכירות, שרתים: סך 1,516 ₪ למשרה מלאה רמה 4 – לעובדי הוראה: סך 2,116 ₪ למשרה מלאה. [...]

607, 2020

עדכוני תקציב, יולי 2020

יום שני, 6 יולי , 2020|0 Comments

מענק יובל בכלל המוסדות תוקצב החודש מענק יובל לעובדי הוראה ותיקים – בעלי וותק של 30 שנות הוראה. ובמוסדות העל יסודי 25 שנות הוראה. התקצוב מועבר בהתאם למצבת העובדים המדווחת למשרד החינוך. לתשומת לב! בגני [...]

607, 2020

אגרות חוץ בתקופה הקורונה

יום שני, 6 יולי , 2020|0 Comments

משרה"ח פרסם החלטה לפיה הרשויות המקומיות אינן זכאיות להפחית את תשלומי אגרות חוץ בגין תקופת המשבר למעט שירותים נוספים (חינוך רגיל) או תל"ן ומגמות (חינוך מיוחד) קבלת ההחלטה על תשלום אגרות חוץ בתקופת המשבר הונחתה [...]

607, 2020

אל תתעוררו באיחור – הכלה והשתלבות בחינוך הרגיל

יום שני, 6 יולי , 2020|0 Comments

לא פחות ממהפכה – חוק החינוך המיוחד צפוי להיות מיושם בכל חלקי הארץ כבר בשנת תש"פ. השלכה מרחיקת לכת על כלל המוסדות, ובעיקר מוסדות החינוך הרגיל! תלמידי החינוך המיוחד מוגדרים כתלמידים הזכאים ל"שירותי חינוך מיוחדים". [...]

507, 2020

העסקת נוער בחופשת הקיץ

יום ראשון, 5 יולי , 2020|0 Comments

מוסדות רבים נוהגים להעסיק תלמידים בחופשת הקיץ. להלן סיכום תמציתי של כללי העסקה בהתאם לחוק עבודת הנוער. אין להשליך על העסקה במהלך שנת הלימודים בהן קיימות הגבלות נוספות כמו למשל אישור מוסד החינוך. בכל מקרה [...]

2406, 2020

מענק השתתפות בהוצאות קבועות עבור מעונות יום פרטיים

יום רביעי, 24 יוני , 2020|0 Comments

תמצית: תמיכה של משרד האוצר במעונות יום שאינם מתוקצבים (בעלי סמל). התמיכה הינה בשיעור מדורג עפ"י מספר הילדים במעון. סכום המענק: עד 12 ילדים (כולל) - 350 ש"ח לילד מהילד ה 13 ועד ה- 24 [...]

2306, 2020

מענק שימור התשתית הארגונית של מוסדות ציבור – טיוטת מבחנים להערות הציבור

יום שלישי, 23 יוני , 2020|0 Comments

תמצית: המענק מיועד למי שלא זכאי למענק הוצאות קבועות של רשות המיסים. המענק מתקבל ממשרד הרווחה ומיועד בעיקר למטרות רווחה. רוב הכללים זהים למענק של רשות המיסים. מה בכל זאת שונה? בודק ירידה בכלל הכנסות [...]

1806, 2020

נוהל ביקורות שכר עדכני התפרסם השבוע באתר משרד החינוך

יום חמישי, 18 יוני , 2020|0 Comments

• מבוצעת במוסדות חינוך ביקורות תשלומי שכר למורים באמצעות רו"ח מבקרים מטעם המשרד. במקרה ונמצא כי המוסד לא שילם שכר כדין לעובדיו, נדרש המוסד לבצע תיקון ליקוי והשבה לעובד. לפי שיעור אי תיקון הליקויים מבוצע [...]

1706, 2020

אושר בחוק! תמריץ למעסיקים שיוסיפו עובדים

יום רביעי, 17 יוני , 2020|0 Comments

מעסיקים המגייסים עובדים מ-19 לאפריל עד אוקטובר ייהנו ממענק חודשי בגין כל עובד מזכה (נוסף), בסך 875 ₪ או 1,875 ₪ לחודש ולכל היותר עד 4 חודשים. החוק אושר סופית, ולפיו יינתן מענק בגין כל [...]

806, 2020

תקצוב רפורמת אופק חדש במוסדות החינוך המיוחד

יום שני, 8 יוני , 2020|0 Comments

משרד החינוך מפרסם לראשונה את מודל תקצוב שעות ההוראה במוסדות ברפורמת אופק חדש. החל משנה”ל תש”ף רפורמת אופק חדש חלה על בתי הספר לחינוך מיוחד המוכרים שאינם רשמיים אשר התחייבו בכתב על הצטרפות לרפורמה. עד [...]

806, 2020

עדכוני תקציב וציוד מיגון בעקבות משבר הקורונה, יוני 2020

יום שני, 8 יוני , 2020|0 Comments

גמול לווי טיולים גננות החודש בוצע תשלום בגין גמול לווי טיולים לגננות. סכום התוספת עומד על 204 ש”ח לגן נורמטיבי (31 תלמידים ברשות מקבלת מענק ו 33 תלמידים ברשות שאינה מקבלת מענק.) סל קליטה, דמי [...]

3105, 2020

תמריץ למעסיקים שיוסיפו עובדים

יום ראשון, 31 מאי , 2020|0 Comments

תמריץ למעסיקים שיוסיפו עובדים בחודש 5 והלאה בסך 3,500 ₪ ומחודש 6 7,500 ₪ יינתן מענק בגין כל עובד נוסף שגויס לעבודה והינו עובד שהיה מובטל. גיוס החל מה-1.5.2020, מענק בסכום כולל של 3,500 שקל. [...]

2705, 2020

מענק סיוע – "השתתפות בהוצאות קבועות" –רענון והדגשים חדשים

יום רביעי, 27 מאי , 2020|0 Comments

המענק מיועד לפצות על הוצאות קבועות בארגון, שהמשיכו בתקופת המשבר על אף קיטון במחזור פעילות הארגון. המענק אינו בודק גרעון בעמותה אלא רק שינוי במחזור. יתכן כי העמותה גרעונית ואינה זכאית ולהפך. המענק יכול להגיע [...]

705, 2020

זקיפת רכב – הדגשים לתקופת משבר הקורונה

יום חמישי, 7 מאי , 2020|0 Comments

עובדי הרשויות ברובם עבדו בחלק מהזמן או בכולו "מרחוק", או לא עבדו בכלל, ובכל מקרה תנועת הרכבים היתה פחותה מצורה משמעותית. תקציבית עלויות הרכב גם פחתו. אבל את מס הכנסה זה לא משכנע לצמצם עלויות [...]

705, 2020

הנחות ארנונה לעסקים בגין משבר הקורונה

יום חמישי, 7 מאי , 2020|0 Comments

הכללים למתן הנחות בארנונה, תחשיב שיפוי משרד הפנים והדגשים פרקטיים למחלקת גביה ולגזברות. התקנה: בהתאם לתקנות שר הפנים מתאריך 23.04.20 נקבעו הוראות למתן הנחות לארנונה עסקית לתקופה המשבר. הנחה בשיעור של 100% מסכום הארנונה הכללית [...]