504, 2021

חוק ההכלה – השלכות נוספות למוסדות חינוך

יום שני, 5 אפריל , 2021|0 Comments

חוק ההכלה מתעדכן "תוך כדי תנועה" ולהלן מספר הדגשים משמעותיים העוסק בהמרה שעות הוראה בשעות סיוע, קיזוז שגוי במוסדות על יסודי אשר תוקן לאחר פניית משרד מישו"ר, וחסרי תקצוב הנבחנים בימים אלו במשרד החינוך. 1. [...]

504, 2021

ביקורת הוצאת עובדים לחל"ת במוסדות חינוך בתקופת הקורונה

יום שני, 5 אפריל , 2021|0 Comments

בימים אלו קיבלו מוסדות החינוך הודעה על ביקורת הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום בתקופת התפרצות מגפת ה"קורונה" ביקורת זו נשלחה למוסדות חינוך אשר הוציאו חלק מעובדיהם לחל"ת. עפ"י הנחיות משרד החינוך, עובדים בתפקידים מתוקצבים לא [...]

504, 2021

דיווח מצבת מורים – מועד אחרון!

יום שני, 5 אפריל , 2021|0 Comments

החודש הוא החודש האחרון לעדכן את מצבת המורים. (עד לתאריך ה 3.5.2021) עפ"י הנחיות משרד החינוך יש לדווח את מלוא צוות ההוראה במצבת המורים. כך נדרשים המוסדות לדווח את השעות המתוקצבות ע"י משרד החינוך, ואפילו [...]

504, 2021

השלכה על אי דווח מורה במצבת המורים

יום שני, 5 אפריל , 2021|0 Comments

מוסדות שאינם מדווחים את מלוא שעות צוות ההוראה במוסד (תשלום השכר בחשבונית או במוסדות להכשרת עובדי הוראה – דיווח אפקטיביות במקום בש"ש). יש להביא בחשבון "הפסדים" אותם עלול לספוג המוסד:

504, 2021

עדכוני תקציב, אפריל 2021

יום שני, 5 אפריל , 2021|0 Comments

קיזוז אי דיווח אישור רו"ח למצבת המורים החודש בוצע קיזוז של 10% מהשכ"ל למוסדות שטרם העלו אישור רו"ח למצבת המורים. ככל שהאישור לא יוסדר בחודש הבא יקוזז 20%, ובחודש שאח"כ תבוצע הקפאת תשלום לכל המוסדות [...]

403, 2021

יועץ במוסד חינוך – עדכון שיעור גמול ייעוץ

יום חמישי, 4 מרץ , 2021|0 Comments

תקציב בגין מורה יועץ: בחטיבות העליונות בהיקף של 1.7 ש"ש לכתה נורמטיבית. משרד החינוך ממליץ להקצות שעות ליועץ גם בחטיבות הגיל שאינן מתוקצבות - 1 ש"ש לכתה בביה"ס היסודי, 1.5 ש"ש בחט"ב. תנאי העסקת מורה יועץ: > נדרש לקבל אישור העסקה ספציפי עבורו ע"י הפיקוח. > היועץ החינוכי הינו "מורה יועץ", תנאי העסקתו הינם בהתאם לתנאי השכר של עובדי ההוראה. בנוסף, זכאי לגמול ושעות ייעוץ. > לפחות 1/3 משרה בהוראה פרונטלית בכיתה

403, 2021

שינוי בדרוג הסוציו אקונומי – זה עומד להשפיע עלינו!

יום חמישי, 4 מרץ , 2021|0 Comments

בחודש שעבר פורסם דירוג חברתי כלכלי (אשכול למ"ס) עדכני. ויש בו בכדי להשפיע משמעותית על פעילות תקצבית במוסדות החינוך. ברוב הרשויות דרוג הלמ"ס ירד. על איזה תקציב זה עומד להשפיע עלינו? קביעת דירוג חברתי כלכלי [...]

403, 2021

הקטנת תקצוב סייעת רפואית בתקופת משבר הקורונה

יום חמישי, 4 מרץ , 2021|0 Comments

תקציב הסייעות הרפואיות יהיה בהתאם לשבוע לימודים של 5 ימים בלבד. כך תקצוב של סייעת רפואית לתלמיד הזכאי לסיוע מלא יהיה 25 ש"ש בלבד. תלמידים בכיתות א - ד        יתקבל תקציב עבור [...]

403, 2021

ערך משרה (שעה) מתוקצבות אופק חדש חינוך מיוחד

יום חמישי, 4 מרץ , 2021|0 Comments

ככל שינוי ורפורמה, חשוב לוודא כי כל “הפינות” סגורות, וכי לא “נשכחו” סעיפים בדרך. ברצוננו להפנות את תשומת לבכם לגבי שני חסרי תקצוב בתחשיב ערך משרת עובד במוסדות חינוך מיוחד. 1. שכר שעות מילוי מקום, [...]

403, 2021

עדכוני תקציב, מרץ 2021

יום חמישי, 4 מרץ , 2021|0 Comments

אגרת שכפול ותשלומי הורים חומרים בשנים קודמות הועבר תשלום חד שנתי בנושאים אלו. החל משנה נוכחית הוחלט לפצל את התשלום לשלוש פעימות על מנת לתת מענה לעדכונים במעברי התלמידים בין מוסדות החינוך. בהתאם לכך הפעימה [...]

2302, 2021

שינוי בדרוג הסוציו אקונומי – זה עומד להשפיע עלינו!

יום שלישי, 23 פברואר , 2021|סגור לתגובות על שינוי בדרוג הסוציו אקונומי – זה עומד להשפיע עלינו!

בחודש שעבר פורסם דירוג חברתי כלכלי (אשכול למ"ס) עדכני. הדרוג מתבסס על פרמטרים משנת 2017! ויש בו בכדי להשפיע משמעותית על תקציב השוטף והפיתוח ברשות המקומית. ברוב הרשויות דרוג הלמ"ס ירד. על איזה תקציב זה [...]

2102, 2021

נפתחה אפשרות הגשה! מענק למוסדות ציבור – 100 מיליון ₪

יום ראשון, 21 פברואר , 2021|0 Comments

ההגשה עד 22/3/21 בשעה 16:00 ההגשה באמצעות אתר הגיידסטאר >>> ונעשית על ידי המוסמכים לדווח במוסד או באמצעותנו כרואי חשבון מייצגים צוות מחלקת מלכ"רים בדק בחודש האחרון את זכאותם של לקוחות משרדנו. מוסדות ציבור שהכנסותיהם [...]

1702, 2021

פטור מארנונה לנכסי ציבור ומוסדות ציבור, פברואר 2021

יום רביעי, 17 פברואר , 2021|0 Comments

⇐ בקשת פטור ותצהיר מוסדות ציבור תוגש עד 1 באפריל. ⇐ בקשה שהוגשה באיחור תדחה על הסף. הרשות רשאית לאפשר אורכה של עד 30 יום נוספים. ⇐ פטור חלקי הינו לפחות לשלוש שנים. בשנה ראשונה [...]

802, 2021

הסדרת חובה של מכרזי הפעלה במוסדות על יסודי החל משנת תשפ"ב, ההערכות בעיצומה!

יום שני, 8 פברואר , 2021|0 Comments

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 9/ 2016 (בשיתוף משרד החינוך) הובהרה חובת הרשויות לקיים מכרזים להפעלת בתי הספר בחטיבה העליונה במבנים בבעלות הרשות (הקצאה / שימוש קרקע + בינוי משרד החינוך), כאשר עד לשנת תשפ"א [...]

802, 2021

בקרת תשלומי הורים – לא פשוט כפי שזה נראה….

יום שני, 8 פברואר , 2021|0 Comments

תהליכי האכיפה והבקרה לעמידת בתקרות הגביה המותרות בתשלומי הורים, מחלחלים בהדרגה ובשקט יחסי. לא הוכרזה רפורמה או מהפכה, ומשכך רוב המוסדות ממשיכים לפעול כימים ימימה בבחינת "מה שהיה הוא שיהיה" ללא כל בחינה עצמית והערכות [...]

802, 2021

ביקורת עוזרי הוראה

יום שני, 8 פברואר , 2021|0 Comments

בימים אלו נשלחו למוסדות ביקורות בגין תקצוב עוזרי הוראה. במסגרת הביקורת נבדקו הנתונים הבאים: 1. סך הקבוצות המפוצלות בפועל במוסד 2. שעות עוזרי החינוך המבוצעות במוסד 3. שעות רכז בית ספרי המבוצעות במוסד 4. השוואת [...]

802, 2021

עידכוני תקציב, פברואר 2021

יום שני, 8 פברואר , 2021|0 Comments

⇐ אגרת אוטומציה (גני ילדים) – התקבל תקציב בגין אגרת אוטומציה לשנה"ל תשפ"א, סך של 7.94 ₪ לתלמיד. ⇐ עובדי הוראה יוצאי אתיופיה - משרד החינוך פועל מזה שנים מספר לקידום ולעידוד שילובם של עובדי [...]

2001, 2021

סיכום הטבות שכן מותר לתת לעובד 2021, עידכון לחודש 1.2021

יום רביעי, 20 ינואר , 2021|0 Comments

תקנות מס הכנסה מגבילות או שאינן מתירות ניכוי של הוצאות מסוימות המכונות "הוצאות עודפות". בגין הוצאות אלו יש לבצע זקיפת הטבה לעובד או לשלם הוצאות מס עודפות (90% במלכ"ר ו 45% בחברה מפסידה). הזקיפה תתבצע [...]

2912, 2020

הקלות קורונה לעמותות נתמכות!

יום שלישי, 29 דצמבר , 2020|0 Comments

בעקבות המשבר הכלכלי שנוצר עקב נגיף הקורונה, קיים חשש כי מחזור ההכנסות של מוסדות ציבור רבים יקטן משמעותית בשנת 2020. בהתאם לכך אושרו הקלות בנוהל שר האוצר לתמיכות במוסדות ציבור מתקציב המדינה. ריכזנו לכם את [...]

2912, 2020

תקן חשבונאות 40 – הדוח הכספי של המלכ"ר יראה אחרת!

יום שלישי, 29 דצמבר , 2020|0 Comments

האם הסתיים עידן "הכנסות לקבל"? באוגוסט 2020 פורסם תקן חשבונאות 40 – הצגת דוחות כספיים של מלכ"רים. תקן זה מחליף את גילוי דעת 69 בשילוב תקן 5. להלן חלק מתמצית ועיקרי השינויים בדוח. התקציר נועד [...]

2812, 2020

משימות לסוף שנת המס – ניהול ספרים וניהול תקין

יום שני, 28 דצמבר , 2020|0 Comments

ניהול ספרים האם אנחנו מנהלים את כל הספרים להם אנחנו מחויבים? מס הכנסה מבצע ביקורות שטח במלכ"רים באופן תדיר. ספרי חובה בכל עמותה: ספר תרומות כולל תרומות בשווה כסף ספר תלמידים (לבית ספר) ספר קופה [...]

1012, 2020

האם אנחנו מוכנים לביקורת משרד הכלכלה וביקורת ניכויים

יום חמישי, 10 דצמבר , 2020|0 Comments

האם נערכנו לביקורת משרד הכלכלה בדבר עמידה בדיני עבודה? האם תשלומי הפנסיה מועברים במלואם ולכל העובדים? בדקו אם לכל העובדים שלכם יש הפרשה לפנסיה בעובד פחות מ 3 חדשים במקרה וזכאי יהיה לקבל פנסיה רטרו, [...]

1012, 2020

ניכוי במקור לשנה זו ולשנה הבאה, דצמבר 2020

יום חמישי, 10 דצמבר , 2020|0 Comments

אישור ניהול ספרים ספקים - “חוק עסקאות גופים ציבוריים” קובע שכל עמותה, גם עם מחזור קטן וגם ללא ותק או עובדים חייבת לבדוק בכל התקשרות ספק מעל 4,920 ₪ בשנה שיש לו “אישור ניהול ספרים”. [...]

312, 2020

רשויות מקומיות – המדריך המקוצר למתן תמיכות

יום חמישי, 3 דצמבר , 2020|0 Comments

רשויות מקומיות רבות מעניקות תמיכות לגופים ציבוריים. המשמעות והמקור למתן התמיכות – הרחבת סל השירותים הציבורים הניתן לתושבים באמצעות המגזר השלישי. משרד הפנים פרסם חוזר מנכ"ל (2006/4) המציג נוהל פרטני עליו נדרשות הרשויות להקפיד בבואן [...]

1211, 2020

מענק שימור תשתיות לארגונים חברתיים – חוזר בשנית

יום חמישי, 12 נובמבר , 2020|0 Comments

קרן הסיוע המשותפת ממשלה-פילנתרופיה פתוחה בשנית למענק נוסף לשימור המשכיות הפעילות והתשתית הארגונית של ארגונים חברתיים שנפגעו בעקבות משבר הקורונה סכום התמיכה המקסימלי לגוף: 900,000 ש"ח. תאריך אחרון להגשת הבקשה:  2.12.20.