תמצית: המענק מיועד למי שלא זכאי למענק הוצאות קבועות של רשות המיסים.

המענק מתקבל ממשרד הרווחה ומיועד בעיקר למטרות רווחה. רוב הכללים זהים למענק של רשות המיסים. מה בכל זאת שונה?

בודק ירידה בכלל הכנסות המלכ"ר כולל ירידה בתרומות. המוסד מעסיק עובדים ב-2 משרות מלאות או מפעיל 10 מתנדבים, ממחזור 500 אש"ח (במענק הרשות מ 300 אש"ח), וכן שיעור הוצאות קבועות לא נדרש לחישוב והוא 28.5% או 15.5% לפי מחזור הפעילות. החזר המענק הינו על כלל מחזור הפעילות (בעוד מענק רשות המיסים רק על פעילות הכנסות עצמית).

סכום המענק יקבע לפי מספר הבקשות שתוגשנה. בחלק מהמקרים מענק זה מגיע לסכומים גדולים יותר ממענק רשות המיסים.