מענק שימור התשתית הארגונית של מוסדות ציבור – טיוטת מבחנים להערות הציבור

לקוחות קבוצת מישור נהנים מגישה. 
מחוברים למישור, תמיד מעודכנים.