האם ילד בגן מוכש”ר זכאי להעשרה פחותה שמשל חברו בגן הרשמי?
בגנים רשמיים מתקבל תקציב העשרה לכיתות טרום חובה. תקציב זה לא מועבר לגני המוכש”ר.

מאחר ומוסדות רבים מבקשים להבין מי זכאי ומדוע אינם נהנים מתוספת זו נקדיש הסבר קצר.
בשנת תשע”ו בוצעה רפורמה והגדלת תקציב בגני ילדים. במסגרת הרפורמה התקבלו שתי תוספות בגני טרום חובה. האחת – תוספת תקן סייעת שניה בגן טרום חובה עם 30 ילדים ומעלה. תוספת זו מתוקצבת גם בגני ילדים מוכש”ר. השנייה – תוספת תקציב העשרה לצורך פעילות ילדים ורכישת משחקים. תוספת זו נועדה למנוע צורך בגביית תשלומי הורים. התקציב עומד על 1,000-5,000 ש”ח בהתאם לאשכול הרשות.
תוספת זו לא משולמת לילדי גני ילדים מוכש”ר. מעולם לא הובהרה סיבת האפליה.
בקריטריונים לתקצוב בעלויות עבור הפעלת רפורמת הגיל הרך בגני ילדים בגילאי 4-3 , כפי שפורסם ע”י אגף א’ לחינוך קדם יסודי אגף א’ אמח”י, משרד החינוך המנהל הפדגוגי מצוין כי:

“תקצוב גני ילדים רשמיים בלבד עבור מרכיב העשרת הסביבה החינוכית בגן והתאמתה למשחק, פעילות ומנוחה בעת הצורך. לצורך כך, יוקצה תקציב ייעודי לפי תלמיד"