סקירה לעובד | הנחיות רלוונטיות להיום, חשוב לעקוב אחר ההנחיות מדי יום

מה נדרש ממני? 

⇐ שלב ראשון: הודעה על יציאה לחל"ת בלשכת התעסוקה באתר או באמצעות המייל.
⇐ שלב שני: הגשת תביעה לביטוח לאומי בטופס 1500 עדיף מקוון, ולוודא כי המעסיק דווח טופס 100. אפשרי להגיש עד שנה ממועד תחילת החל"ת אולם כמובן כדאי להזדרז. זכאות תביעה רק לאחר 30 יום ומעלה של ימי חל"ת.
⇐  הוראה מיוחדת לחודש מרץ 2020: הגיש תביעה לדמי אבטלה עד 7.4.2020 (גם בלי רישום בלשכה) יראו אותו כמובטל. יקבל מקדמה עד 2,000 ₪.

מי זכאי לאבטלה?

⇐  עובד שכיר, תושב, מעל גיל 20 ועד גיל פרישה 67 מובטל ובחל"ת מעל 30 יום.
⇐  אם אינו אזרח ישראל אך יש בידו רישיון לישיבת קבע או לישיבת ארעי יחשב לתושב.
⇐  אם מעל גיל 67 זכאי למענק הסתגלות ככל שהפסקת עבודתו מעל 30 יום ועבד רצוף 3 חודש לפני הפסקת העבודה. המענק יגיע עד 2,000 ₪ חודש מרץ ועד 4,000 ₪ לחודש אפריל. הסכום מושפע מגובה קצבת הפרישה. ככל שהקבצה גבוהה יותר, המענק יהיה קטן יותר.
⇐  עצמאי אינו יכול להגיש אבטלה צפוי מענק ראה הנחייה נפרדת לעצמאים ובעלי שליטה בחברה. המענק הצפוי 6,000 ₪ חד פעמי למי שהרוויח עד 150 אש"ח ב 2018.
⇐  יציאה לאבטלה אינה מחייבת התייצבות.
⇐  חופשת לידה תחושב לעובדת לפי תקופת העסקתה לפני תקופת החל"ת.
⇐ מספר הימים המקסימליים לתביעה (בכל 4 שנים) משתנה לפי קבוצת גיל ומספר תלויים טבלה באתר ביטו"ל. רף תחתון 50 יום (לעובד עד גיל 25 ולו פחות מ 3 תלויים) רף עליון 175 יום עובד מעל גיל 45 או מעל גיל 35 (אם יש 3 תלויים).
⇐ תביעה חוזרת לעובד עד גיל 40 בתוך 4 שנים מוגבלת ל 80% מהזכאות.

משמעות כספית?

⇐ בימים אלו אין ניתוק יחסי עובד מעביד אולם היחסים "מוקפאים". לא משולם שכר ע"י המעסיק וגם אין צבירת זכויות: פנסיה, פיצויים, הבראה, ימי חופשה ומחלה וכו'. עובד עם רכב או נייד שלא החזיר, הזקיפה תבוצע גם בחודשים אלו.
⇐ התחשיב מבוצע לפי ממוצע שכר 6 חודשי שכר אחרונים
⇐ אין חל"ת בצמצום היקף מישרה אצל אותו מעסיק. העובד יקבל שכר חלקי ולא יהיה זכאי לאבטלה.
⇐ לרגל המשבר יש היתר מיוחד לצאת לאבטלה ללא ניצול ימי חופש מה שמאפשר לעובד לשמור את ימי החופש. היתרון / הנזק הכלכלי משתנה בין עובדים. למשל: עובד שאינו זכאי לאבטלה, זכאי לאבטלה חלקית, ניצל את ימי האבטלה או רוצה לשמור אותם, מפסיד זכאות לקבל חופשת פסח ונלוות נוספות.
⇐ עובד בשני מעסיקים ניתן לצאת לחל"ת ממעסיק אחד. שלב ראשון: דמי האבטלה יחושבו לפי ההכנסות אצל שני המעסיקים. . שלב שני: מדמי האבטלה ינוכו ההכנסות מהעבודה הממשיכה.
⇐ שיעור דמי אבטלה משתנה בהתאם לגיל ומחושב במדרגות מהשכר של העובד. סכום דמי אבטלה מוגבל עד 10,551 ש"ח. לאחר 125 יום התקרה 7,034 ₪
⇐ 5 ימים ראשונים אינם משולמים בכל פרק של 4 חודש, ימים אלו לא יהיו בספירת ניצול ימי אבטלה. ימי עבודה מחושב בביטוח לאומי לפי 25 ימי עבודה בחודש. כלומר על כל 100 יום 5 אחוז לא משולם.
⇐ תשלום דמי ביטוח לאומי אבטלה הינו ב 18 לחודש. הובטח כי לרגל המשבר יוקדם.
⇐ פרילנסרים כמו מרצה ואומן זכאי לאבטלה בהתאם לצו ביטו"ל ראה חוזר מישור – סקירה לעצמאי.
צרפנו לכם טבלה ומחשבון אקסל ידידותי וקליל וכן ראו מחשבון באתר ביטו"ל.

טבלה
החישוב הינו באופן מצטבר.

לדוגמא: שכר 5,000 ₪ עובד מעל גיל 28. שלב ראשון  נכפיל 4,400 ₪ ב 80% ושלב שני נחשב על התוספת מעל 4,400 ₪ (כלומר 600 ₪) הכפלה ב 50%. כלומר סך הכל 3,820 ₪

⇐ צבירת תקופת אכשרה – 6 מתוך 18 חודשי עבודה שקדמו לאבטלה. (חודש עבודה נחשב חודש בגינו הופק תלוש, גם אם יום בודד). תקופת חל"ד, מילואים, אבל, מחלה ועוד אפשר לראות כצבירה. בתקופה רגילה תקופת אכשרה נדרשת 12 מתוך 18 ולרגל המשבר אפשרי 6 מתוך 18 אולם גם מספר ימי זכאות לאבטלה יהיה כחצי. אולם לרגל המשבר ותקופת ההסגר נקבע כי בכל מקרה יהיו זכאים עד סוף אפריל. יש לעקוב וקיים סיכוי כי תקופה זו תורחב.