סקירה לעצמאיים וחברות | הנחיות רלוונטיות להיום.

עצמאי לא זכאי לאבטלה, ובכל זאת:

⇐ עצמאיים ובעלי שליטה בחברת מעטים אינם מבוטחים בדמי אבטלה ומשכך אינם זכאים לדמי אבטלה. בעל שליטה הינו מי שמחזיק הוא לבדו או ביחד עם קרובו 10% לפחות בהון המניות או מכוח ההצבעה. גם אם אחד מהם מחזיק 1%! ויחד מחזיק 10%. חברת מעטים הינה חברה המוחזקת ע"י חמישה בני אדם או פחות. קרוב הינו בן זוג, אח, אחות, הורה, הורה הורה, צאצא וצאצאי בני הזוג ובן זוגו של כל אחד מאלה.

⇐ לגבי קרובים של בעל שליטה, ביטוח לאומי פרסם הוראות (יצאו בשנת 2007) ויש מנגד קביעת בית הדין האזורי לעבודה המצודדת לטובת העובד (2013). ההמלצה היא לבחון כל מקרה לגופו: במקום בו הקרוב אינו "בעל שליטה בעקיפין" והוא עובד מן המניין לכל דבר ועניין תהיה זו עילה לקבלת דמי אבטלה.
מה הכוונה עובד מן המניין? שכרו סביר תואם לעבודתו בדומה לעובדים נוספים בחברה או בענף, נוכח (מומלץ דוח נוכחות), מופרשים בגינו הפרשות סוציאליות, הוא נצרך אקטיבית לעסק, מומלץ גם חוזה עבודה וכן הלאה – במקרה זה יש סיכוי לביטוח לאומי.
מה הכוונה שאינו בעל שליטה בעקיפין? שותף בקבלת החלטות? האם אחראי על ניהול ופיקוח בחברה? האם הוא הממונה על שאר העובדים בחברה? ככל שהינו בעל שליטה עקיף – הסיכוי לקוות לביטוח לאומי יורד.

⇐ צפוי מענק סיוע!!!
פורסם שיתקבל מענק סיוע מיוחד לעצמאיים שניזוקו. הסכום ינוע בין 5,000 ₪ ל-6,000 ₪. פורסמו כללים ראשונים: יש לעקוב כי יתכנו שינויים בכל יום – האמור כאן הוא אך ורק נכון להיום: 1. המענק יהיה למי שההכנסה החייבת במס לא עלתה על 150 אלף שקלים בשנת 2018. 2. גובה המענק יהיה חצי מההכנסה החודשית הממוצעת באותה שנה, או 6,000 שקלים, לפי הנמוך מבניהם. 3. רשות המיסים תקים מערך דיגיטלי שיאפשר לכל עצמאי למלא את פרטיו באינטרנט ולקבל את הזיכוי אוטומטית לחשבון הבנק. לדברי הרשות יהיה מוכן בתוך מספר שבועות…
⇐ עצמאי שהינו גם שכיר –יכול להגיש תביעה לאבטלה אם פוטר או יצא לחל"ת לרגל המשבר ממקום העסקתו. לגבי הכנסתו מהעסק הוא חייב לדווח ההכנסות מהעסק תנוכנה מדמי האבטלה המגיעים לו.

הלוואות מהקרן לעסקים קטנים

על רקע התפרצות נגיף הקורונה, החליטה המדינה על הקמת מסלול הלוואות ייעודי שעיקרו סיוע לעסקים קטנים ובינוניים שנקלעו לקשיים תזרימיים כתוצאה מהשפעות התפרצות הנגיף. המסלול מוצע במסגרת פעילותה של קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה.
• סכומים – עד 500 אש"ח או עד 8% מהמחזור
• בטוחות – 5% מההלוואה
• תקופת ההלוואה – עד 5 שנים. אפשרי לגרייס של שנה
• זמן טיפול בהלוואה – 5 ימים בקרן ועוד 9 ימים בבנק
• קיים פטור מתשלום אגרת הטיפול 250 ₪
במסגרת בקשת ההלוואה יש להגיש לאחת משתי החברות המורשות מטעם הקרן מסמכים ותצהירים ולמסלול חרום זה התווספו 2 תצהירים נוספים. אנו ערוכים לעזור ולתת שרות בהגשת המסמכים ובתהליך כולו.

לפרטים צרו קשר במייל sarag@cpa.mishor.co.il או בטלפון 0535571280.

אורכות והקלות רשויות המס

1. מע"מ
• דיווחי ותשלומי מע"מ –רמה חודשית עד 26/03/2020, המדווחים ברמה דו חודשית עד 26/04/2020
• ניכוי מס תשומות – אפשרי לדווח ולדרוש מע"מ תשומות גם ללא חשבונית מס מקורית או דיגיטלית. התנאי: בתום חודשיים מסיום תקופת ההקלה יוודא כל עוסק כי ברשותו עותק "מקור" לחשבוניות אלו.
2. מס הכנסה מקדמות וניכויים – כרגע ללא פריסה.
3. ביטוח לאומי –דיווחי חודש 03/2020 ידחו ותינתן פריסה.
• ניתן להקטין מקדמות באתר לביטוח לאומי על סמך הצהרה בלבד. לתשומת לב: הקטנת המקדמות מקטינה את הבסיס לגמלאות בשל פגיעה בעבודה.
• עצמאי שהפסיק לעבוד לחלוטין בעקבות משבר הקורונה, יכול להגיש בקשה לסגור את התיק העצמאי.

סיוע תזרימי נוספים

1. תשלומי ארנונה עסקית ומים נדחו עפ"י פרסומי הרשויות. הנחת נכס ריק – יש מקום לבחון.
2. מים – תינתן דחייה
3. חשמל – תינתן דחיה פרטנית
4. לא יוגבל חשבון בנק עסקי או פרטי בשל שקים מסורבים בתקופת הקורונה.
5. ביטוחים – בחינת היתכנות צמצום. למשל פוליסת ביטוח המקיף של רכב (בשונה מביטוח חובה) ניתן לשקול הקפאת ביטוח אם בוודאות לא ינהגו מעל 30 יום. חשוב כמובן לוודא כיסוי כנגד גניבה.
6. הפקדת שיק בסלולר – בנק ישראל הגדיל את מגבלת סכום מ-20,000 ש"ח ל- 50,000 ש"ח
7. הארכת תוקף רישיונות – להפעלת עסק ומול משרדי ממשלה, לרבות: אישורי כבאות, משרד הבריאות, הגנת סביבה ועוד. הארכה הינה אוטומטית.
8. אגרה מופחתת לרשם החברות / העמותות – טרם הוארך מועד לתשלום

עצמאים המפורטים בצו סיווג מבוטחים – פרילנסרים

רוכש השירותים נחשב למעסיק מבחינת ביטוח לאומי זכאים לקבלת דמי אבטלה: הכל בהתאם להקיף השרות שנתנו. כמו למשל מרצים מסדרה של 7 פעם או מלפחות רבע שנה, אומנים מ 5 הופעה או הסכם מראש לקבע שנה, מורי דרך מהרגע הראשון.
הפרילנסר יבקש מרוכש השרות טופס 856 או 857 המוכיח ניכוי דמי ביטוח לאומי. במקרה ורוכש השרות היה חייב להפריש ביטוח לאומי ולא הפריש, ישלח הפרילנסר הוכחה באמצעות חשבוניות וחישוב מסודר.
צפוי כי ביטוח לאומי יטיל על רוכש השרות את עלות דמי האבטלה!
מצ"ב קישור למצגת בהירה בנושא >>>

טבלה