%d7%9e%d7%a9%d7%a0%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d1

לקוחות קבוצת מישור נהנים מגישה. 
מחוברים למישור, תמיד מעודכנים.