נוהל תקצוב הינו ביקורת של משרד החינוך הבודקת תשלומי שכר ואיתנות פיננסית.
מוכש"ר וכן תרבותי יחידי – יזומה וחידוש הוקדם בחודש תאריך אחרון: 28/02/2018
מוכש"ר – בעלות חדשה תאריך אחרון: 31/03/2018
תרבותי ייחודי – בעלות חדשה תאריך אחרון: 16/04/2018

השקט שלכם והרישיון שלכם – זו המחויבות שלנו!

שימו לב גם כי משרד החינוך בטעות שלח לכם פורמט של שנת תשע"ח.
יש להגיש בהתאם לפורמט הנדרש לשנת תשע"ט. פורמט זה שונה מהותית!
רשימת הלקוחות הנדרשים לנוהל בידינו ועיקרן מוסדות שמועד הגשה קודם היה לפני 4 שנים וכן מי שקיבל דרישה יזומה. בימים הקרובים, תשלח לכם רו"ח הרפרנטית האחראית על התיק את רשימת הנחיות והמסמכים לצורך הגשת נוהל התקצוב במועד. עקבו גם אחר חוזרי החינוך של משרדנו בחודשים הקרובים. בחוזר הבא נכלל הדגשים וטיפים לעניין הגשת הנוהל התקצוב.

ליתר בטחון נבקש כי כל מוסד חינוך יבדוק האם נדרש להגיש נוהל תקצוב ויעדכן אותנו

כל שנדרש הוא מכם להיכנס באמצעות הסיסמא לאתר הרישוי או לבדוק האם התקבל דוא"ל ממשרד החינוך.

מצ"ב קישור למסמכי הנוהל >>>