נוהל תקצוב הינו ביקורת של משרד החינוך הבודקת תשלומי שכר ואיתנות פיננסית.

מוכש"ר וכן תרבותי יחודי – יזומה וחידוש הוקדם בחודשיים תאריך אחרון: 31/12/2018
מוכש"ר – בעלות חדשה תאריך אחרון: 31/03/2019 
תרבותי ייחודי – בעלות חדשה תאריך אחרון: תאריך אחרון: 06/05/2019 

השקט שלכם והרישיון שלכם – זו המחויבות שלנו!

רשימת הלקוחות הנדרשים לנוהל בידינו ועיקרן מוסדות שמועד הגשה קודם היה לפני 3 שנים. בימים הקרובים, תשלח לכם רו"ח הרפרנטית האחראית על התיק את רשימת הנחיות והמסמכים לצורך הגשת נוהל התקצוב במועד. עיקבו גם אחר חוזרי החינוך של משרדנו בחודשיים הקרובים. בחוזר הבא נכלול הדגשים וטיפים לעניין הגשת הנוהל התקצוב.

ליתר בטחון נבקש כי כל מוסד חינוך יבדוק האם נדרש להגיש נוהל תקצוב ויעדכן אותנו
כל שנדרש מכם הוא להיכנס באמצעות הסיסמא לאתר הרישוי או לבדוק האם התקבל דוא"ל ממשרד החינוך.

מצ"ב קישור למסמכי הנוהל >>>