עמותה נדרשת לנכות מס מספקים (למעט אם יש אישור פטור מהספק) ולדווח (102/856) על תשלומי ספקים וניכוי.
העדר ניכוי ודווח מעביר חלילה את נטל המס של הספק על המשלם, גורר קנסות, וגורר ביקורת ניכויים.

> ניכוי במקור משכירות / שכר אומנים – חובה לכל עמותה (בדומה למשכורת). יש להקפיד כי באישור הניכוי יהיה רשום מהות התשלום המדויק – ניכוי משכירות ולא אישור ניכוי מס כללי.
> ניכוי במקור מכלל הספקים חובה בעמותה שב 2014-2016 העסיקה בכל שנה 10 עובדים או שמחזור עסקאותיה באחת מהשנים הללו עלה על 3,200,000 ₪. במקרה זה חובת הדיווח והניכוי מכל תשלום מעל 4,920 ₪ (לספק, שנתי)
> צריך להתעדכן סמוך לפני ביצוע תשלום לספקים ונותני שירותים, או לפחות אחת לחודש, לגבי תוקף זכאותם לאישורים. יש לשמור את האישור לצרכי ביקורת. מומלץ להדפיס כל אישור במועד התשלום ולתייק בקלסר / עם מסמכי התשלום.
> חשוב בעיקר לבדוק ולשמור בעת תשלום סכומים מהותיים או הוצאות חריגות ובענפים בהם קיימת חשיפה גבוהה יותר כמו שיפוצים, הסעות והובלות וכן הלאה. ערנות צריכה להיות דווקא באותם המקרים בהם משלמים מקדמה על החשבון לפני חשבונית ודווקא אצל ספק מזדמן שבא והולך. יתכן שאינו מנהל תיק מסודר במס הכנסה. כמוכן תתקשו בעתיד לגבות ממנו את המס במקרה שאין בידו אישור ושכחתם לנכות.
> יש לנכות במקור גם על תשלום בשווה כסף.
> עמותה שדיווחה במהלך השנה בטופס 102 על תשלומים לספקים, חייבת בהגשת טופס 856, גם אם היא לא הייתה חייבת בכך על פי התקנות.
> רוצים לקצר את זמן בדיקת אישורי הספקים טרם התשלום?
השתמשו במערכת 1000 –בדיקה מקוונת אוטומטית מהירה של אישורי הספקים. אפשרי למי שיש לו תוכנת הנח"ש.