1. קופת גמל לתגמולים לעצמאים:

יחיד המפריש לפנסיה עד לסכום של 34,056 ש"ח בגין הכנסתו, כלומר 16.5% מהכנסתו שעד תקרת הכנסה של 206,400₪ לשנה, זכאי להטבות מס. ההפרשה מתחלקת לשני חלקים:

א. הפרשה לצורך קבלת זיכוי מס (זיכוי של 35% בפנסיה או 25% בביטוח חיים). מוגבלת לעד 5% מתקרת ההכנסה שהם 10,320 ₪ (עליהם ייהנה מזיכוי מס של 3,612 ₪).
ב. הפרשה לצורך קבלת ניכוי (הוצאה נוספת המקטינה את ההכנסה) – מוגבלת לעד 11% נוספים מתקרת ההכנסה. שהם 22,704 ₪ החיסכון משתנה בהתאם לשיעור המס של הנישום. נניח שיעור מס 31% חסכון נוסף של 7,038 ₪

לסיכום – הפרשה של עד תקרה 34,056 ₪ וחסכון מס של כ 10,700 ₪.
תקרת ההפקדה לפיצויים עבור בעל שליטה המוכרת לחברה כהוצאה, עומדת על 12,200 ₪

2. הפרשה לקרן השתלמות לעצמאים:

ע"פ סעיף 17 (5א) לפקודת מס הכנסה יכול גם עצמאי ליהנות מהטבת מס בגין הפקדות לקרן השתלמות. החל משנת 2017 הפקדות לקרן השתלמות עד תקרה של 4.5% מההכנסה כעצמאי, ולא יותר מהכנסה של 260 אש"ח מוכרות כהוצאה. כלומר תקרת הפקדה של 11,170 ₪. עד שנת 2017 עצמאי היה צריך להפקיד 7% מהכנסתו כדי לקבל הוצאה מוכרת של 4.5%.