החודש הועברו מקדמות לרשויות שהצטרפו לתוכנית ניצנים בחופשות.
התכנית התקיימה ב 5 ימי חופשת החנוכה (כו' כסלו-ב' טבת). (במגזר הלא יהודי – 5 ימים מ בחופשת החורף).

הגשת דוח הרשמה מפורט3.11.18
מקדמה על החשבון1.12.18
הגשת דוח ביצוע כמותי3.02.19
קיזוז מקדמות ותשלום לפי דוח ביצוע כמותי1.03.19
הגשת דוח ביצוע כספי למשרד החינוך31.03.19

• הבדלים מתוכנית צהרוני ניצנים לתוכנית ניצנים בחופשה:

1. מסגרת הפעילות משעה 8:00 עד 13:00 ולא מתקיימת אחר צהריים
2. אין מרכיב הזנה בתקציב הבסיס
3. התקציב כולל תוספת תקציב אבטחה בבתי ספר
4. תקציב רכז רשותי בבתי ספר (בטעות נשמט מתקציב צהרונים).

• תקציב הפעילות נעשה פר ילד:

אשכול הרשותהשתתפות המשרד ליום השתתפות הורים בסיס
1-456 ש"ח0 ש"ח
5-736 ש"ח20 ש"ח
8-1026 ש"ח30 ש"ח

(1) משוקלל בשיעור תקצוב המוסד. (רשמי 100%, מוסדות מוכש"ר ופטור, בהתאם לשיעור התקצוב ללימודים הסדירים 75% ו- 55% בהתאמה).
(2) שמירה על קליטת מלוא הילדים ועל גודל ממוצע של הקייטנה – הינה המפתח לאיזון תקציבי.
(3) שירותים נוספים מעבר לבסיס – ניתן לגבות מהורים ע"פ רשימה סגורה:
תוספת לשעת צהרון: 7.8 ₪ בגן/6.9 ₪ בבית ספר / לשעת העשרה: 7.5 ₪ / כריך ליום: עד 6 ₪ / ארוחת צהרים: עד 16 ₪ / שעת אבטחה בבתי ספר: 0.81 ₪ / תוספת 3 שעות ליום להפעלת צהרון: 44 ₪ בגן/ 34 ₪ בבית ספר.

• פירוט רכיבי התקציב:

מרכיבי התקציב