ניהול נכון של עבודה = ניצול נכון של סיטואציה, ההזדמנות שלנו בתקופת הקורונה 

לרישום ולמשלוח שאלות cpa.mishor@cpa.mishor.co.il

וובינרים