סגירת שנה"ל תשע"ז

עם סיום השנה, מערכות הדיווח השוטפות לשנת הלימודים צפויות להסגר.

• טיפול בתקציבים חסרים. דחיית הטיפול עלולה לגרור 'נוהל תקציב רטרו'. כאשר נמצא ע"י מוסד כי לא תוקצב או תוקצב בחסר, תאריך הפניה משמעותי! במידה והפניה תבוצע לאחר התאריך הקובע, הבקשה תסווג כבקשה ל'תקציב רטרו'. תידרש פרוצדורה מורכבת ובמקרים רבים גם ביקורת מקדימה (ביקורת שכר). יש לפנות בבקשות לעדכון תקציב:
בגני ילדים:           עד 31/05/2017
מוסד יסודי:          עד 30/06/217
מוסד על יסודי:     עד 31/07/2017

• מצבת מורים:
חוקית, יש להשוות בין הדיווחים למועסקים בפועל. כאשר מורה תוכנן ודווח אך בסופו של דבר נותר בחל"ת
– יש לדווח אי העסקה וכמובן לדווח את המורה שהועסק במקומו.
– כלכלית: מומלץ לבדוק את רמת הפרופיל, להשוות נתוני חישוב הפרופיל לנתוני כח אדם של צוות ההוראה.

• דוחות ביצוע החזר שכר לימוד / שעות מענק למורים:
כדי להמנע מקיזוז חשוב להגיש את דוחות הביצוע שנה"ל תשע"ז, יש להגיש כעת בחודש במאי לאגף לפיתוח מקצועי במשרד החינוך. (דבורה הנביאה 2)

• הערכות לתאריך אחרון לפיטורי עובדי הוראה לשנת הלימודים הבאה – 31/5/2017
הרחבה ראה מצורף בנספח נפרד. את החוזר כדאי להדפיס גם למנהלי ולממונים בשטח.

הערכות לשנה"ל תשע"ח

• זה הזמן להערך עם תקציב מיטבי לשנת הלימודים הבאה, במיוחד ככל שמדובר לגבי תקציב תקנים תכנון כיתות הקבצות ומגמות, וקביעת תעריפי שכר לימוד והשתתפות הורים.
תכנון תקציבי בשלב זה נדרש כבר כיום, מאחר ויוכלת ההשפעה והשינוי לגבי מרכיבים משמעותיים בתקציב מסתיימת עוד טרם נפתחת שנת הלימודים. הן סעיף הכנסות (גביה מהורים – לרוב נקבע כבר במועד הרישום) וכמובן בסעיף ההוצאה העיקרי במוסד חינוך – שכר הוראה. צמצום תקנים או הרעת תנאים אפשרי רק עד סוף החודש (עד ה- 31 במאי). קליטת עובדים ושיבוץ מקובל גם כן מיד לאחר מכן.
בתכנון התקציבי נקח בחשבון שינויים שצפויים בשנת הלימודים הבאה בנתוני התלמידים, צוות ההוראה, הכיתות ותכנית הלימודים.

מהם השלבים בתכנון התקציב?

שלב ראשון: איסוף נתוני מספר התלמידים הצפוי בכל שכבה.
שלב שני: חישוב מספר התקנים לפי מודל תקציב משרד החינוך, ובסיווג לתפקידים השונים.
שלב שלישי: השוואת מספר התקנים הצפויים בתקציב לתקנים הקיימים כיום במערכת.
שלב רביעי: הצפת פערים בין תקן מתוקצב לבין תקן בפועל, ותכנון מקורות תקציביים לתקנים עודפים על התקן הצפוי בתקציב. לקבלת טבלת מילוי פערי תקנים, או לסיוע בבניית תקציב לשנת הלימודים הבאה, תוכלו לפנות למחלקת תקציבים במשרדנו. מירי miris@cpa.mishor.co.il