מערכות הדיווח השוטפות לשנת הלימודים צפויות להסגר. זה הזמן לטפל בתקציבים חסרים. בקשות להשלמת תקציבים לאחר סיום השנה, מותנות בביקורת שכר.

מוסד המאתר כי לא תוקצב או תוקצב בחסר, תאריך הפניה משמעותי! במידה והפניה תבוצע לאחר התאריך הקובע, הבקשה תסווג כבקשה ל'תקציב רטרו'. תידרש פרוצדורה מורכבת ובמקרים רבים גם ביקורת מקדימה (ביקורת שכר). יש לפנות בבקשות לעדכון תקציב:

בגני ילדים:                עד 31/5/2019
מוסד יסודי:               עד 30/6/2019
מוסד על יסודי:          עד 31/7/2019

אם לאחת השאלות שלהלן תקבלו תשובה שלילית, חשוב כי תבצעו בדיקה מעמיקה ויסודית. בשנה זו זיהנו יחד עם לקוחות משרדנו חסרי תקצוב של מאות אלפי ₪.

• האם מספר הכיתות והתלמידים זהה למצבת בפועל? כולל חלוקה לפי כיתות ולפי שכבות?
• האם שיעור הגידול בתלמידים או בערך המורים שלכם קיבל ביטוי מספק בתקציב?
• האם סוג התלמידים (עולה, חינוך מיוחד וכן הלאה) מוגדר במערכת מית"ר בהתאם לצפי?
• האם קבלתי את כלל רכיבי התקצוב שקבלתי שנה קודמת?
• האם יש תקציב שאתם מאמינים שאתם זכאים לו ולא קבלתם?
• האם דווחתם את כלל הדווחים הנדרשים למקסום תקציבי והמנעות מקיזוז – כמו למשל דווח החזר שכר לימוד.
• האם בדקתם את רמת הפרופיל, להשוות נתוני חישוב הפרופיל לנתוני כח אדם של צוות ההוראה.

 

אנו מזכירים כי ניתן להינות משירות מעקב ומקסום תקציבי חינוך במשרדנו.
המעוניין בביצוע בדיקה יכול לפנות למנהלת המחלקה למקסום תקציבים – מירי סוקולבסקי miris@cpa.mishor.co.il