סגירת שנת תקציב – אולי זו ההזדמנות האחרונה לתקצוב מלא לשנת הלימודים תש"פ?

לקוחות קבוצת מישור נהנים מגישה. 
מחוברים למישור, תמיד מעודכנים.