האם הנכם מעסיקים סייעת שנייה בגן וטרם מתוקצבים עליה?
חשוב לוודא בהקדם דיווח מלא ילדים וסייעות בגנים הזכאיים, המערכת נסגרת בסוף פברואר, מהרו לוודא תקצוב על מנת שלא לאחר את המועד.

גן ילדים הכולל 30 ילדים ומעלה בגילאי 3-4 זכאי לסייעת שנייה בגן.
דיווח ופעולות נדרשות לקבלת התקציב:
1. 30 ילדים בגילאי 3-4
יש לוודא כי רשימת הילדים מעודכנת במערכת אוטומציה כנדרש.
מצ"ב הנחיות לשיבוץ גנים.
2. דיווח סייעת שנייה
המערכת לדיווח נפתחה, קיימת חשיבות לשבץ לכל גן מתאים סייעת אם וסייעת שנייה.

לתשומת לב במהלך הדיווח:

1. יש לדווח סייעת אם על 100% משרה (סייעת ראשונה + סייעת סבב)
2. יש לדווח סייעת שנייה על 100% משרה
3. אין לפצל את משרת הסייעת השנייה בין 2 עובדים!

להלן קישור להנחיות משרד החינוך >>>