לסיעת שניה זכאי גן לגילאי 3-4 המונה 30 ילדים לפחות.

> התקציב מיועד לסייעת שניה בחמישה ימים בשבוע (לא כולל שישי), ובלבד שמועסקת סייעת ראשונה.
> התקציב מועבר בשיעור מלא לרשויות באשכולות 1-5, ובשיעור 80% לרשויות באשכולות 6-10.
> במספר הילדים יימנו עד 2 ילדים חריגי גיל – מתחת לגיל 3, ובלבד שאושרו ע"י וועדת חריגים מחוזית.
> המועד הקובע לבדיקת מספר הילדים המזכים – בפברואר 2019.
> בחודשים ספטמבר ועד ינואר – תקצוב הסייעת השניה בהתאם למספר הילדים התקינים בגן. במידה ובחודש פברואר מספר הילדים בגן נמוך מ-30, יקוזז תקציב הסייעת השניה לחודשים הקודמים. אלא אם תוגש בקשה מנומקת לסיבת הירידה במספר הילדים, וכן הבעלות תתחייב להמשיך להעסיק את הסייעת עד לסיום השנה ללא תקציב.
> בקשה לוועדת חריגים ניתן להגיש עד לתאריך 30.4.2019
> אין לפצל את משרת הסייעת
> העסקת הסייעת בצהרוני ניצנים: בגן שמפעיל 'צהרון ניצנים', או בגן שחל עליו חוק הפיקוח – הסייעת השניה תעמוד לרשות הצהרון. הוראה זו מוזכרת השנה גם בקול קורא ניצנים אולם ניתנת אפשרות לפצל את תפקיד הסייעת בין 2 עובדות אחת בבוקר ואחת בצהרון.

שימו לב! הנחיית משרד החינוך לא לכתוב סייעת סבב אלא סייעת שניה בלבד (2 עובדות עם אותה הגדרה בכל גן רלוונטי)