סייעת שניה בגני הילדים תקציב סייעת שניה קיים כבר מספר שנים, אולם עדיין בעלויות שוגות באופן הדווח ובצורה ההפעלה. על מנת לא לפספס תקציב ועל מנת לא להיות חשופים לקיזוז בעקבות ביקורת, זה הזמן להתרענן במספר נקודות. קראו עד הסוף!

מי זכאי ולכמה?

לסיעת שניה זכאי גן לגילאי 3-4 המונה 30 ילדים לפחות.
התקציב מועבר בשיעור מלא לרשויות באשכולות 1-5, ובשיעור 80% לרשויות באשכולות 6-10.
במספר הילדים יימנו עד 2 ילדים חריגי גיל – מתחת לגיל 3, ובלבד שאושרו ע"י וועדת חריגים מחוזית.
המועד הקובע לבדיקת מספר הילדים המזכים – דווח התלמידים בחודש פברואר 2020.
בחודשים ספטמבר ועד ינואר – תקצוב הסייעת השניה מועבר כמקדמה בהתאם למספר הילדים התקינים בגן. במידה ובחודש פברואר מספר הילדים בגן נמוך מ-30, יקוזז תקציב הסייעת השנייה לחודשים הקודמים, אלא אם תוגש בקשה מנומקת לסיבת הירידה במספר הילדים, וכן הבעלות תתחייב להמשיך להעסיק את הסייעת עד לסיום השנה ללא תקציב, לא יבוצע קיזוז.
בקשה לוועדת חריגים ניתן להגיש עד לתאריך 30.4.2020
שיעור תקצוב הסייעת השניה הינו בהתאם לדיווח על עבודתה בפועל ועד 100%
משרד החינוך מבצע ביקורות שכר ספציפיות על הסייעת השניה – מבקש מהמוסד נתוני שכר עבור הסייעות שדווחו במערכת סייעותנט
בקרות שטח – החל משנת תשע"ט מבוצעות בקרות שטח מקיפות בגני הילדים כולל בדיקת נוכחות של התלמידים ואנשי הצוות המדווחים.

הדגשים לגבי היקף העסקה ודווח:

אין לפצל את משרת הסייעת בין שתי עובדות.
התקציב מיועד לסייעת שניה בחמישה ימים בשבוע (לא כולל שישי), ובלבד שמועסקת סייעת ראשונה במשרה מלאה.
המשמעות היא שלא ניתן להעסיק סייעת עד השעה 14:00 ולבצע השלמת שעות ביום שישי. יום שישי אינו מוכר כביצוע ואינו מתוקצב.
העסקת הסייעת בגן שחל עליו חוק הפיקוח על הצהרונים (בד"כ מתוקצב בניצנים) – חלה חובה כי תועסק סייעת שניה גם בצהרון. הוראה זו רשומה מפורשות גם בקול קורא ניצנים וגם בחוזר משרד החינוך להעסקת הסייעות. ניתנת אפשרות לפצל את תפקיד הסייעת בין 2 עובדות אחת בבוקר ואחת בצהרון.
שימו לב! הנחיית משרד החינוך הינה לא לכתוב סייעת סבב אלא רק סייעת שניה.