גני ילדים שדיווחו על סיעת שניה וזכאים לתקציב – כיצד תיערכו לביקורת שטח?

מה בודק המבקר?

– העסקה בפועל של הסייעת השניה, והצלבה מול הדיווח
– מספר הילדים בגן תואם לדיווח. (כאשר ילדים חסרים בגין מחלה וכו', מספר הילדים נבדק בשיטות אחרות לדוגמה – מספר המגירות לילדים וכדומה).

חשוב! להצליב ולבחון שהדיווח למשרד החינוך תואם ומעודכן לפרטי הסייעת המועסקת בפועל במוסד ולהיקף משרתה.
הצלבה נוספת מתקיימת בתכנית ניצנים: סייעת שתדווח הן כסייעת שניה, והן כסיעת לתקציב ניצנים – תקוזז מתכנית ניצנים.