בתאריך 6.11.19 הפיץ משרד החינוך חוזר הערכות לסמינרים לשנת תש"פ ולהלן נקודות עיקריות:

1. מכסות שנה א' תש"פ (שנה נוכחית) תגזר לפי נתוני התלמידות בתאריך 13.11.19 (בעוד שבוע!)
2. שנים ב' וג' יחושבו כרגיל בהתאם לדיווח שנה קודמת עד לתאריך הקובע (1.12.18)
3. הכשרה חלופית שנה ג' – לא תתוקצב.
4. קיימות 4 קבוצות דיווח ו 2 קבוצות תקצוב:

בדיווח יש לסווג:

א. לומדות הוראה בלבד
ב. לומדות הוראה + הכשרה שאינה מתוקצבת קוד 38
ג. לומדות הכשרה חלופית בלבד קוד 96
ד. לומדות הוראה + הכשרה מתוקצבת (מה"ט/ טכנולוגי!) קוד 37

בתקציב מכסות להוראה נכללות:

קבוצות א וב לומדות הוראה בלבד וכו לומדות הוראה + הכשרה שאינה מתוקצבת

בתקציב הכשרה חלופית נכללות:

קבוצות ג וד
לומדות הכשרה בלבד וכו למודות הוראה + הכשרה מתוקצבת.