סעיף 46 – הקריטריונים וההגבלות

לקוחות קבוצת מישור נהנים מגישה. 
מחוברים למישור, תמיד מעודכנים.