סעיף 46 – הקלות מיסוי מקרקעין
סעיף 46 – הקריטריונים וההגבלות
סעיף 46 – קבלת אישור לראשונה

• קיבלתי תרומה בשווה כסף, האם אוכל לתת קבלה לתורם?

כן. רק בתנאי שתתקבל חשבונית מס כנגד. ניתן להנפיק קבלת תרומה לתורם בגובה הסכום הרשום בחשבונית. במידה ולא נדרשת קבלת תרומה, לא יונפק שום מסמך לתורם. (ההסבר לכך הוא שאם בעל עסק רכש מוצר, דרש הוצאות הרכישה ממס הכנסה, וגם ביצע פעולה מכירה – אזי מס הכנסה יחייב אותו על המכירה. במצב זה יכול בעל העסק ליהנות בשלב הבא מקבלה ומזיכוי מס. אולם אם בעל העסק לא ביצע מכירה, הוא לא יוכל ליהנות מכפל הטבות – גם דווח הוצאה ללא רישום הכנסה וגם זיכוי מס).

• האם מוסד רשאי לתת להורים לתלמידים קבלות המזכות ל-46?

מס הכנסה אינו מתיר לתת קבלה "תרומה" להורה, על מנת למנוע מצב בו הורים יקבלו קבלה "תרומה" על תשלומי שכר לימוד. במקרים בהם המוסד יכול להוכיח כי מדובר בתרומה ולא בשכר לימוד, לדוגמא ששכר הלימוד השנתי שולם במלואו וסכום התרומה גבוה משמעותית מגובה שכר הלימוד השנתי, אזי ניתן לתת להורה קבלה "תרומה".

• מוסד שעורך הגרלה או מכירה סינית רשאי לתת קבלות תרומה לפי סעיף 46?

במפורש לא. רוכש כרטיס הגרלה יקבל קבלה רגילה ולא קבלת תרומה של סעיף 46 מאחר ועלות הכרטיס נמוכה ביחס למתנה. (רק כאשר היקף התרומה גדול ומשמעותי והמתנה הינה קטנה וסמלית, התורם יכול להינות מקבלה של סעיף 46)

• האם מוסד מאושר רשאי לתמוך במוסדות אחרים?

יתכן שכן. מוסד ציבור מאושר לפי סעיף 46 שמטרתו לסייע לארגונים אחרים, יכול לתמוך באותם מוסדות ללא כוונת רווח בשנתיים הראשונות לפעילותם, גם אם אין להם סעיף 46. ובלבד שסך היקף התמיכה לא יעלה על 15% מכלל התמיכות שמעניק המוסד לארגונים אחרים.

• אישור המוסד הציבורי שלנו פג תוקף ב-31.12.2017. האם עלי לחדש אותו כעת?

בתחילת יוני 2017 חידשה רשות המיסים באופן יזום ומרוכז את האישורים לחלק ממוסדות הציבור (כ-80%) שאישורם עתיד היה לפוג בסוף שנת 2017. בסיום המהלך, נשלחו מכתבים למוסדות בדבר חידוש האישור או אי חידושו. אם הינכם מוסד ציבור שהרשות לא חידשה את אישורו, עליכם להגיש בקשה לחידוש עד 1.8.2017, כדי שזו תטופל והחידוש יבוצע עד 1.1.2018. מומלץ לעשות זאת גם אם טרם קיבלתם את המכתב מהרשות המודיע על פקיעת התוקף ועל אי חידוש האישור. ניתן לבדוק את חידוש האישור באתר מס הכנסה