אפשרי 10 ימים לפני או אחרי סוף השנה תוך תיעוד התנועה שחלה באותם הימים. אין לתעד ספירה בעפרון! הספירה תכלול : מספר עוקב לכל גיליון  /  תאריך ספירה ומקום / שמות הסופרים / חתימות הסופר על כל גיליון / תיאור מזהה לפריט הנספר (כולל סימון מיושנים /מקולקלים) / יחידת מדידה/ כמות / מחיר ליחידה / סה"כ מחיר פריט נספר (כמות * מחיר)