קבוצה מופלית אחת – עובדים ותיקים שהיו זכאים לתוספת הוראת שעה

טכנית התבצעה העלאת שכר למורים מתחילים בלבד, ראה אתרנו חודש 6.2018, להלן קישור >>>. בפועל נמצא כי לא רק שלא ניתנה תוספת לעובדים הותיקים, לחלקם אף בוצעה שחיקה בשכרם. הכיצד? שכר הבסיס התעדכן ב 19%. מאידך שינוי הותק בשנים הראשונות הוקטן ל 2% ולא כבעבר 5%. המשמעות היא שלאחר 6 שנים והלאה אין תוספת שכר ולכאורה נותר זהה כבעבר.

בסיס מעודכן בתוספת 19% + תוספת ותק ל 6 שנים כ 12%     =     בסיס לפני עדכון תוספת ותק ל 6 שנים כ 31%

דא עקא? אל תפספסו את רכיב הפרשי הוראת שעה.
מורים ותיקים אשר היו זכאים להפרשי הוראת שעה – שכרם נפגע.
כל תוספת בבסיס השכר מקטינה את זכאות המורה לתחשיב הפרשי הוראת שעה (השלמה לשכר מינימום) אשר משווה בין שכר בסיס בותק 1 ללא השפעת הותק וללא רוב התוספת לשכר מינמום). מאחר ומוסדות על יסודי אינם משופים על רכיב הפרשי הוראת שעה, בהזדמנות נוכחית פער הסכום שאינו מתוקצב – צומצם משמעותית.

קבוצה מופלית שניה – מוסדות עם פרופיל מעל 7 עם עיגול גבולי

לתשומת לב – בעוד עלות שכר הצוות הצעיר גבוה יותר במוסד, ערך שעה בפרופיל הגבוה מ 7 נותר זהה לערך פרופיל לפני תוספת עדכון. התוספת למוסד מתבטאת בערך הפרופיל בפועל. השפעת הותק נמוכה יותר מבעבר. בעבר השפעת ותק הגיעה עד ל 79% וכיום עד ל 114%, כך שהוותק הנמוך של העובד הצעיר פוגע באופן יחסי פחות מבעבר. משכך פרופיל בפועל בוודאי גבוה יותר לעומת מנגנון התחשיב הקודם. אולם – כפי שסקרנו למעלה – פרופיל מתוקצב אינו תואם לפרופיל בפועל אלא מבוצע באופן מעוגל. במקרים בהם השפעת העיגול לא הביאה לתוספת פרופיל מתוקצבת סופית, נמצא כי המוסד נגרר לתוספת עלות לעובד הצעיר בעוד לא חלה כל תוספת תקציבית. (ולהפך – מוסדות שפרופיל מתוקצב עוגל כלפי מטה, יתכן כי מנגנון התחשיב החדש ייטיב איתם)

אפשרי לעיין בטבלת משקולות משרד החינוך או להעזר במחשבון שלנו – לקבלת סיסמא – שלחו פנייה למייל cpa.mishor@cpa.mishor.co.il. צוות מחלקת מקסום תקציבים ערוך לענות לכם על השאלות ולסייע בפילוח ההשפעה התקציבית.