ירידה משמעותית במדרגת ההכנסה הנמוכה, עליה במדרגה הגבוהה.%d7%a2%d7%99%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%9c

חובת הפרשה פנסיונית לעצמאים:

בחוק ההסדרים נקבע כי עצמאים יהיו מחויבים להפריש לעצמם ביטוח פנסיוני. ההפקדה תבוצע עד לתום שנת המס. עצמאי שלא יפקיד עלול להיקנס. במקרה של אי בהירות לגבי גובה ההכנסה המלצתנו להמתין בסמוך לסוף השנה, אולם חשוב להיערך מראש ולבחור את הקופה המתאימה לכם.
במדרגת הכנסה נמוכה ההפרשה מתקזז בקירוב כנגד קיטון בהפרשות לביטוח לאומי.
תשלומים שהופקדו עבור העצמאי כשכיר, יכולים להיות מופחתים מתקרת ההכנסה החייבת בהפרשה לפנסיה.
עבור ההפרשה ינתן זיכוי וניכוי למס הכנסה. זיכוי של 35% מסכום ההפקדה עד 5% מתקרת ההכנסה, כ-10 אש"ח. ובנוסף ניכוי של עד 11% נוספים מתקרת ההכנסה שהם כ- 22 אש"ח.
שליש מהכספים יופרשו לטובת רכיב התגמולים ושליש יופנה לטובת רכיב דמי האבטלה.
.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%90%d7%99-%d7%9c%d7%a4%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%94-%d7%95%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%9c

בדומה לשכיר, חובת ההפרשה לא חלה על:

• עצמאי מתחת גיל 21 בתום שנת המס.
• עצמאי מעל גיל 60 בתום שנת המס.
• לא מלאו 6 חודשים לרישומו כעצמאי עד לתום שנת המס.
• עצמאי שמלאו לו 55 שנים ביום תחילת החוק.