%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%9e%d7%a1-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%94

שווי נקודת זיכוי: 2,580 ₪ (215 ₪ לחודש)