תקרת הכנסות לעוסק פטור בשנת 2017 עומדת על 98,707 ₪ (אשתקד 99,006 ₪).
כידוע, עוסק פטור חייב אף הוא בהוצאת קבלות ובניהול ספרים בהתאם לחוק, וכן בדיווח הצהרת עוסק פטור- דיווח מחזור העסקאות בחודש ינואר עבור שנה קודמת.