עדכון "קורונה" לעצמאיים – מענק עד 6,000 ₪ – אושר בחקיקה ביום חמישי
כל עצמאי יכול לתבוע, ניתן שני בני זוג

ארבעה תנאים
1. מעל גיל 20 בדצמבר 2019
2. עסק קטן תנאים מצטברים
> בשנת 2018 הרוויח מעל 24,000 ₪ מעסק (כולל ביטו"ל /שמירה /מילואים)
> בשנת 2018 הרוויח עד 240,000 ₪ מכל מקור הכנסה
> ההכנסות בני הזוג נמוכות בשנת 2018 מ-340,000 ₪
> מי שהרוויח מעל 16,000 ₪ לחודש המענק יצומצם בהדרגה ב-75% מהסכום העודף
3. הוכחת נזק
המחזור בחודשים 3-4/2020 נמוך מהמחזור של שנה קודמת בחודשים 3-4/2019 ב 25% ומעלה. הערה: הכנסה ממוצעת לשנת 2019 תחושב לפי מספר חודשי פעילות העסק
(חשבון סופי יעשה בסופו של דבר רק לאחר הגשת דוח 2019 ויתכנו קיזוזים)
4. עסק פעיל לפחות מספטמבר 2019 ועד מרץ 2020

הדגשים
⇐ מבחן ההכנסה לשון החוק "הכנסה חייבת לאחר ניכויים ולפני קיזוזים ופטורים", כלומר כלל ההכנסות כולל אלו שאינן מעסק וכולל פטורות, לא כולל הכנסות מרווח הון ושבח.
⇐ הכנסות פאסיביות כמו שכר דירה הכנסות מימון וכן הלאה יחולקו בין בני הזוג בצורה שווה.
⇐ הדוח שנלקח בחשבון הינו לשנת 2018 – דוח כספי מבוקר. אם העסק לא היה פעיל ב-2018 תעשה השוואה לשנת 2019
⇐ המענק אינו חייב במע"מ ואינו נכלל במחזור העסקאות
⇐ המענק לא יחשב להכנסה לעניין ביטו"ל ולא יקוזז מדמי אבטלה אם מתקבלים ממקור אחר
⇐ שימו לב! עצמאי שיעבוד בחודשים אלו עלול להפסיד מענק ואבטלה!

אפשר להרשם כבר כעת:
שלב ראשון: יש להכנס לקישור ולהרשם >>>
למלא מספר תעודת זהות ומספר שאלות לזיהוי. שואלים אתכם אם יש לכם קוד טלפוני והאם קיבלתם בעבר מענק עבודה. (מי שזה לא רלוונטי ללחוץ "אין לי תשובות על השאלות") ולשמור את הסיסמא שתשלח אליכם לכתובת המייל ומספר הסלולר שרשמתם, טיפ: אם נאבדה הסיסמא, מתאפס יום אחרי ואפשרי שוב להירשם. לעניין חשבון בנק, אם חסר לך, פנה אלינו ונעדכן במערכת המייצגים.
שלב שני: הגשת תביעה למענק עבודה
יש להיכנס לקישור >>> ולמלא את הפרטים

1