מענק סיוע לעסקים – "השתתפות בהוצאות קבועות"

המענק מיועד לפצות על הנזק הכלכלי בעסק או בחברה לעומת שנה קודמת.
שיעור הפיצוי? משתנה בהתאם למדרג המושפע מהיקף הירידה במחזור הפעילות לעומת אשתקד.
מהו הנזק? מחושב לפי מקדם מרכיבי הנזק – הוצאות קבועות ושכר בעסק מוכפל במחזור פעילות מלא (שנה קודמת) ונקבעה תקרה עד שיעור של 30%.

המודל נבנה בדומה לפיצוי שניתן לעסקים שניזוקו במבצע צוק איתן. כיצד ועד מתי ניתן להגיש?
יש להגיש את הבקשה באופן מקוון עד 10/08/2020. מי שאינו זכאי רשאי להשיג על ההחלטה עד 45 יום מיום קבלתה.

לכידה

מי לא נכלל?
חברות ועצמאיים קטנים במחזור עד 300,000 ₪. לחברות שלא נהנו מפעימה ראשונה של עצמאים, יינתן – מענק חד פעמי סמלי ובלבד שמינימום מחזור 18,000 ₪ ב 2019. מענק 700 ₪ למחזור עד 100 אלף, 1,875 ₪ למחזור עד 200 אלף ו 3,025- ₪ למחזור עד 300 אלף.
עוסק במכירת זכויות במקרקעין כמלאי עסקי, קבלנות (משך עבודה מעל שנה), יהלומנות.
חברות ועצמאיים שמחזורם עולה על 20,000,000 ₪
עסק שלא היה פעיל מלפני 2020 ועד חודש מרץ השנה. דיווחי מע"מ בחודשים 12/2019 ועד 02/2020 אינם 0.

שלב ראשון – האם אני זכאי לפיצוי ולכמה, זאת לפי שיעור היקף ירידה במחזור:

לכידה 1

שלב שני – מהו היקף הנזק?
המקדם משתנה בין עסקים. לעסקים עד מחזור של 1.5 מיליון ₪ נקבע מקדם קבוע של 30% ולעסקים בעלי מחזור גבוה מ 1.5 מליון ₪ נקבע מקדם של 30% או נוסחא – כנמוך מבינהם.
קיימים שני סוגי הוצאות: האחד – הוצאות שוטפות: ההוצאות הקשורות למכירת שירותים/מוצרים המסופקים באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה. ההנחה היא כי הוצאות אלו נחסכות חלקית בתקופת המשבר ביחס לצמצום הפעילות ומפצים על כ 10% מהוצאות שוטפות. השני – הוצאות שכר נחסכות בשל אי העסקה.

אם אתם עומדים בתנאים וקיימת ירידה משמעותית בהיקף הפעילות שלכם, יש לכם הוצאות קבועות משמעותיות ולא צמצמתם את רוב העובדים שלכם – יתכן שאתם זכאים למענק
פנו למישו"ר לבדיקה sarag@cpa.mishor.co.il

השוואה לדוחות שנת 2019 – מה הכללים?
ההשוואה לתקופה מקבילה ירידה בחודשים 3-4/2020 בהשוואה לחודשים 3-4/2019
מחזור למי שעסקו נפתח לאחר 01/01/2019 יחושב החל מהחודש העוקב לפתיחת העסק ועד ליום 29/02/2020 חלקי מספר חודשי הפעילות כפול 12 חודשים לחישוב מחזור שנתי או כפול 2.
מחזור לשנת 2019 למע"מ יחשב רק כזה שדווח עד 01/03/2020 למניעת "תיקונים" רטרו
העסק מתנהל בתקינות הגיש דוחות ויש לו אישור ניהול ספרים.
מחזור הינו מחזור למע"מ ולא יכלול תרומות או מענקים לפי סע' 12 לחוק מע"מ כגון: מענקי משרד הכלכלה, סובסידיות, המענק שהתקבל בפעימות קודמות וכו'.

דוגמאות
דוגמא א':
עוסק במחזור 1,000,000 ₪ שיעור ירידת המחזור 30%.
מחזור בחודשים 03-04/2019 80,000 ₪.
הנוסחה: 80,000 * 30% * 10%
סכום המענק הצפוי: 2,400 ₪
דוגמא ב':
עוסק במחזור 11,000,000 ₪, שיעור ירידת המחזור 85%, מחזור בחודשים 03-04/2019 1,000,000 ₪, תשומות שוטפות 3,000,000, חל"ת שנחסך 800,000 (לאחר ההכפלות הנדרשות) סכום המענק הצפוי הינו:
חישוב המקדם כנמוך מבין:
א. ((3,000,000/11,000,000 0.9 + 800,000/11,000,000)) 1-
ב. 30%
הנוסחה: 1,000,000 * 30% * 50%
סכום המענק הצפוי: 150,000 ₪