שכר עבודה מאפשר לעובד יציבות רציפות בטחון ונאמנות למקום העבודה וראייה צופה פני עתיד, שכר עבודה גם מעניק זכויות סוציאליות ופנסיוניות חופש חג ומחלה וכיוצ'. ימי אבטלה מוגבלים לגיל ולתקופות, ובכל זאת עובדים רבים מוצאים את עצמם מועסקים בשכר נמוך ומשרות חלקיות אשר שוות ערך בסכום הכספי בערך לדמי אבטלה. אז בשביל מה לעבוד? והאם באמת המדינה מעודדת אותנו להתבטל?

מקרה ראשון: עובד שצמצם עבודתו אצל אותו מעסיקהטבה חלקית

פחות שכר ואפס דמי אבטלה.

אולם יש הבטחת הכנסה, שאינה קשורה כלל לעבודה וליציאה לחל"ת אבל זו הזדמנות לרענן מידע.

הבטחת הכנסה: כ1,400 ₪ עד כ4,500 ₪ בהתאם למדרג הגילאים (20-24, 24-55, 55-פרישה)

מושפע מ: גובה ההכנסה משכר ושאינה משכר, ניכוי שווי הרכב שבבעלותו ושאר כללי הבטחת הכנסה.

אינו זכאי מי שלומד במוסד להשכלה גבוהה; מוסד על-תיכוני; ישיבה; מוסד תורני ומוסד לכוהני דת.

את סכום הזכאות ניתן לבדוק באתר ביטו"ל בקישור >>>

מקרה שני: עובד יצא לחל"ת  וממשיך לעבוד במקום עבודה נוסף הטבה חלקית

 

מדמי האבטלה יופחת השכר המתקבל. אבטלה תחושב לפי כלל המקומות יחד, בסיס תחשיב מלא. דוגמא עובד מעל גיל 28 :

מקום עבודה ראשון 5,000 ש"ח, מקום עבודה שני 3,000 ש"ח
זכאי אבטלה 5,250 ₪ עבד ב 3,000 ש"ח נותר לו  2,250 ש"ח

מקום עבודה ראשון 3,000 ש"ח מקום עבודה שני 5,000 ש"ח
זכאי אבטלה 5,250 ₪ עבד ב 5,000 ש"ח נותר לו 250 ש"ח

מקום עבודה ראשון 6,000 מקום עבודה שני 4,000 ₪
זכאי אבטלה 5,970 ₪ עבד ב6,000 ₪, לא זכאי לאבטלה כלל.

מקרה שלישי: עובד יצא לחל"ת ולאחר מכן מצא מקום עבודה  – יש מספר הטבות חלקיות

פתרון אחד קיזוז ההכנסה יהיה רק מחציתה

שלב ראשון קיזוז השכר שהתקבל מדמי אבטלה, שלב שני תקבול מענק בגובה חצי מהשכר

בתנאים הבאים:

  1. העבודה שהחל לעבוד בה היא בהיקף של 50% משרה לפחות ועבד בעבודה זו חודש (25 ימים)
  2. החל לעבוד בעבודה שהשכר בה נמוך מדמי האבטלה שהיה זכאי להם (אם ב 25 יום ראשונים קיבל גם שכר גבוה יותר – עשוי לא להיפגע ויבחנו ממוצע הכנסה בתקופה)
  3. התקופה המקסימלית לקבלת המענק היא 100 ימים

פתרון שני – לבחור כי ימי העבודה במשרה החלקית לא יחשבו לתקופת אבטלה שתכנס ל"הקפאה"

כלומר: לא יקבל אבטלה על ימים אלו, לא יקוזז לו שכר, לא יחושבו כימי "ניצול" של אבטלה.

לשם כך יש לדווח ללשכת התעסוקה בטופס בקשת שלילת ימי אבטלה לאור עבודה במשרה חלקית במהלך תקופת אבטלה.

בתנאים הבאים:

  1. העבודה שהחל לעבוד בה היא בהיקף של 50% משרה לפחות ועבד בעבודה זו חודש (25 ימים)
  2. החל לעבוד בעבודה שהשכר בה נמוך מדמי האבטלה שהיה זכאי להם (אם ב 25 יום ראשונים קיבל גם שכר גבוה יותר – עשוי לא להיפגע ויבחנו ממוצע הכנסה בתקופה)

פתרון שלישי – הבטחת הכנסה כפי שפורט בצמצום אצל אותו מעסיק