לנוחיותכם מצ"ב מודעת שכר מינימום מעודכנת לתליה, להורדה>>>
לא לשכוח לתלות במקום העבודה.

יש לזכור לצרף לעיקרי חוק למניעת הטרדה מינית, שעות עבודה ומנוחה ועבודת נשים.