עפ"י ההסכם בעניין תוספת שקלית לעובדי הוראה מיום 19.03.17 תתעדכן התוספת השקלית בחודש 09/2020. העדכון הינו בכלל הדירוגים – אופק חדש, עוז לתמורה ועולם ישן:

באופק חדש הסכום משתנה בהתאם לדרגת העובד לסכום של בין 639 ₪ ל-1,092 ₪ כך שעובדים בדרגה נמוכה יותר זכאים לתוספת גבוהה יותר. עדכון של בין 90 ₪ ל-350 ₪ למשרה מלאה.
בשלב חינוך יסודי עולם ישן הסכום מתעדכן לכלל העובדים באופן שווה לפי הדירוג – מדובר בעדכון של כ-40 ₪ למשרה מלאה.

• בשלב חינוך על יסודי מתעדכנת התוספת השקלית בכ-40 ₪ למשרה מלאה: