עדכון תקרת הפרשה לפיצויים

לקוחות קבוצת מישור נהנים מגישה. 
מחוברים למישור, תמיד מעודכנים.