​החודש אושרו בכנסת שני סעיפי הגנה בחוק עבודת נשים – הארכת חופשת לידה בתשלום בשבוע נוסף (15 שבועות במקום 14), ורף נמוך יותר לזכאות לשעת הנקה (זכות כבר ב-8 שעות עבודה במקום 8.6).

​​​​חופשת לידה
זכויות העובדת
בתקופת חופשת הלידה, זכאית עובדת להיעדר מהעבודה 15 שבועות, תוך קבלת קצבה מביטוח לאומי. (לעובדות שיצאו לחל"ד מ- 1.2017)​ קודם לכן חופשת הלידה עמדה על 14 שבועות (החל מ​מאי 2007 עד אז 12 שבועות)​
סכום דמי הלידה – מושפע משכר אחרון ב-3 החודשים לפני היציאה לחופשת הלידה​ או ​6 חודשים כגבוה מבין שניהם​ (ללידות החל מה-01.03.17).
הזכאות לדמי הלידה – מושפעת מתקופת העסקתה לפני היציאה לחופשת לידה.
דמי לידה מלאים: זכאית עובדת המועסקת 10 חודשים מתוך 14 חודשים לפני יציאתה / 15 מתוך 22 חודשים לפני יציאתה לחל"ד.
דמי לידה מופחתים (מחצית): זכאית עובדת המועסקת 6 מתוך 14 חודשים שקדמו לחופשת לידה.

משמעות תקציבית למעסיק
בנוסף לקצבה המתקבלת מביטוח לאומי, זכויות נוספות אשר מושת​ו​ת על המעסיק.

זכויותאחוז
הפרשות לפנסיה ופיצויים​14.83% ההפרשה צריכה להמשיך כסדר. חלק העובד יגבה מהעובד - עד שני חודשי עבודה ניתן לגבות לפני החל"ד והיתר בעת חזרת העובדת​
הבראה4%
ימי חופש וחג9%
סה"כ27.83%

​שיעור ההפרשות מוכפלים בתקופת חופשת הלידה – מביאים לתוספת עלות מעביד של כ 100%
כלומר, המשמעות התקציבית למעסיק​ בגין חופשת לידה​ – עלות הקרובה לחודש עבודה מלא.

שעות הורות (הנקה)
שעה המיועדת לטיפול בתינוק כ- ארבעה חודשים ממועד החזרה מחופשת לידה.
עד כה, נהנו מההטבה עובדות שהועסקו במשרה מלאה (43 שעות בשבוע, 8.6 שעות ביום).
בעקבות התיקון הנוכחי לחוק, יהיו זכאיות גם עובדות המועסקות החל מ 8 שעות ביום.
משמעות תקציבית למעסיקים:
כ- 85 שעות עבודה, עלות השווה ערך ל 45% – 50% מחודש עבודה מלא.